fbpx Helgearbeid i Arbeidsretten Hopp til hovedinnhold

Helgearbeid i Arbeidsretten

Spekter stevnet i fjor høst Norsk Sykepleierforbund (NSF) inn for Arbeidsretten for ulovlige aksjoner mot å jobb oftere enn hver tredje helg. I morgen starter Arbeidsretten behandlingen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det pågår landsomfattende aksjoner mot å godta arbeid mer enn hver tredje helg blant NSFs medlemmer og deres tillitsvalgte. Aksjoner som bryter med fredsplikten ifølge Spekter. En fredsplikt som pålegger partene i arbeidslivet ikke å iverksette arbeidskamp i den perioden hvor tariffavtalen gjelder.

Hva med NSF sentralt? Spekter skriver i stevningen til Arbeidsretten  at forbundet ikke har gjort «tilstrekkelig for å avverge eller avslutte slike aksjoner…».

 

Pålegge ekstra helgearbeid?

Konkret knyttes stevningen fra Spekter til situasjoner ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken helseforetak.

I juni i fjor fikk sykepleierne ved Ahus beskjed fra ledelsen at de måtte jobbe inntil tre ekstra helgevakter i året. Det ble forhandlet om vilkår og kompensasjon for hyppigere helgearbeid, uten at partene kom til enighet. Seinere på året gikk et enstemmig sykehusstyre ved Ahus imot at ledelsen kunne pålegge sykepleierne ekstra helgejobbing. Ahus-direktøren valgte å gå med umiddelbar virkning.

Les: Ahus skylder på NSF

Les: Sykepleierne vant helgekonflikt

Les: Direktør går fra Ahus

Spekter mener arbeidsgiver har rett til å pålegge sykepleierne å jobbe oftere enn hver tredje helg. Det avviser NSF. Forbundet mener prinsippet om arbeid hver tredje helg er hjemlet i sentrale og lokale avtaler som ble inngått i kjølvannet av arbeidstidsreduksjonen så langt tilbake som 1987. Spekter på sin side mener dette ikke er en juridisk rettighet for NSF eller sykepleiere for øvrig.

Spørsmålet Arbeidsretten må ta stilling til er om turnusenigheten fra 1987 fortsatt gjelder.

 

Facebook som bevis

I stevningen trekker Spekter fram sykepleieres kommentarer på Facebook, ytringer i e-poster og i sosiale medier som sentrale bevis på at sykepleierne driver landsomfattende, ulovlige aksjoner.

Spekter har lagt ved 43 bilag på til sammen 391 sider for å underbygge påstanden om brudd på fredsplikten. Ikke mindre enn 184 sider er kopier fra forskjellige facebooksider med innlegg, kommentarer og likes.

Slik svarer NSF på Spekters framlegg av ytringer i sosiale medier som bevis:

«Det som er dokumentert i saken er naturlige og spontane reaksjoner fra frustrerte ansatte og tillitsvalgte utløst av arbeidsgivers handlinger.»

Er de nevnte Facebook-ytringene å anse som oppfordring til brudd på fredsplikten? Det er spørsmål Arbeidsretten må ta stilling til.

 

Manglende dokumentasjon

NSF oppsummerer stevningen fra Spekter på følgende måte i sitt tilsvar til Arbeidsretten:

«Etter saksøktes syn bygger søksmålet på sviktende grunnlag. NSF er av den oppfatning av at saksøker ikke har dokumentert at NSF, tillitsvalgte eller medlemmer av NSF gjennom aksjoner har brutt fredsplikten.» NSF ber om å bli frifunnet av Arbeidsretten.

Det er satt av to uker til behandling av saken.

 

Spekter: Stevner sykepleierne for Arbeidsretten

NSF: Søksmål på sviktende grunnlag

Tidslinjen under inneholder viktige nasjonale milepæler når det gjelder arbeidstid. Kilder: NSF og Ebba Wergeland med boka: Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse