fbpx Krever hyppigere språktest Hopp til hovedinnhold

Krever hyppigere språktest

Kan kommuner avvise utenlandsk helsepersonell fordi de har en språktest som er mer enn tre år gammel?

En sykepleier med høgskoleutdanning sliter med å få jobb. Han har vært på ti intervjuer, men fått avslag hver gang fordi språktesten hans er for gammel. På et intervju fikk han beskjed fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune at han var uaktuell for stillingen, fordi han besto den såkalte «Bergenstesten» så langt tilbake som i 2003.

– Uten bestått språktest i løpet av de siste tre årene får man verken jobbe som sykepleier, avdelingsleder, avdelingssykepleier, institusjonssjef, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier med videreutdanning eller spesialutdannet sykepleier, har Sykehjemsetaten bekreftet overfor Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Begrunnelsen er at etaten opplever at flere ansatte har blitt dårligere til å snakke norsk etter at de fikk jobben. Grunnen til dette er at de ansatte ikke snakker norsk andre steder enn på jobben.

Nå har sykepleieren klaget kommunen inn for LDO, skriver kommunal-rapport.no.

 

Kan være diskriminerende
LDO vurderer å ta saken opp til klagebehandling. I sitt siste brev ber LDO kommunen om å legge fram dokumentasjon som støtter påstanden om at ansattes språkkunnskaper tappes over tid dersom de ikke snakker norsk utenom arbeidstiden.

Kommunen har frist ut måneden med å svare på ombudets spørsmål.

– Hvis saken tas opp til klagebehandling vil ombudet ta stilling til om Sykehjemsetatens praksis er i strid med diskrimineringsloven og dermed ulovlig, heter det i brev fra LDO til kommunen.

 

Vil lage ny ordning

Helsedirektoratet er i ferd med å lage en ny godkjenningsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS-området. Her stilles det fire krav for å få bli kvalifisert til å jobbe som helsepersonell: Språk, fagtest, nasjonale fag og arbeidspraksis.

Sykehjemsetaten i Oslo viser blant annet til den nye godkjenningsordningen som er underveis for å begrunne sitt krav om språktest på høyere nivå, som ikke kan være eldre enn tre år ved nyansettelse for å kunne få jobb.

Les: Vil ha strengere språktest

Les: Mangedobling av utenlandske sykepleiere

Les: Ønsker å skjerpe språkkravene


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse