fbpx Hva er resultatet av prøven? Hopp til hovedinnhold

Hva er resultatet av prøven?

Hver tredje sykehuspasient synes de fikk lite informasjon om resultater av prøver og undersøkelser som ble gjort.

Det går fram av Kunnskapssenterets landsomfattende undersøkelse «Pasienterfaringer med norske sykehus», gjort blant 12 500 pasienter som har hatt opphold ved sengeposter på somatiske sykehus i 2012.

Pasientene i undersøkelsen ble bedt om å vurdere i hvilke grad de hadde fått informasjon om prøver og undersøkelser under sykehusoppholdet, og om de fikk tilstrekkelig informasjon om sin egen diagnose/plage.

 

Lite informasjon

Tre av ti sykehuspasienter (29 prosent) opplevde at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» fikk informasjon om hvordan prøver og undersøkelser skulle foregå, mens 36 prosent opplevde at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser. Tilsvarende rapporterte 33 prosent at de fikk lite informasjon om egne diagnoser og plager.

 

Under sykehusoppholdet

Informasjon er avgjørende for at pasienten skal kunne føle trygghet i løpet av sykehusoppholdet.

Størst forbedringspotensial er ifølge de nasjonale resultatene knyttet til sykehusenes informasjon til pasientene angående resultater av prøver og undersøkelser. En pasient kommer med følgende kommentar: «Opplevde at det ble tatt to av samme prøve uten at det ble informert om hvorfor. Var den ene prøven unødvendig?»

Flere pasienter etterspør også informasjon om selve sykehusoppholdet. Det er snakk om informasjon som omhandler rutiner på posten og i avdelingen, men også om hvilke personer som var på vakt, og hvem man som pasient skulle forholde seg til på hver vakt. Eksempelvis skriver en pasient følgende: «Visste aldri hvem jeg skulle henvende meg til på hver vakt.»

At informasjonen var mangelfull ble også knyttet til at pasienten ikke visste når ting skulle skje, at man ikke ble holdt løpende oppdatert over eventuelle forsinkelser og at mange erfarte at de ikke fikk informasjon om hvorfor ting skulle skje.

 

Livet etterpå

Pasientene har også et stort behov for informasjon, ikke bare i forhold til de spesifikke aspektene ved diagnosen, men også i forhold til hvordan livet blir med den, og hvordan man skal leve med sine spesifikke diagnoser og plager. Relatert til dette foreslår flere at man som pasient får med seg en informasjonsbrosjyre som er relevant for dem og deres diagnose. De etterlyste konkret, praktisk informasjon om relevante treningsøvelser, smerter etter utskriving og mengden hjelp man kunne ha behov for i etterkant av sykehusoppholdet.

 

Ikke glem pårørende

I Pasientrettighetsloven står det at pasientens nærmeste pårørende skal ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes dersom pasienten ønsker det.

Undersøkelsen tyder på at flere pasienter ønsket at pårørende skulle involveres i større grad når det gjelder informasjon om pasientens diagnose/sykdom og hvordan livet med denne blir.

En pasient kommer med følgende konkrete forbedringsforslag: «En person skal være ansvarlig for at all informasjon til pasient blir utført. Skjema bør krysses ut for at informasjon er gitt. Dette skjemaet bør signeres av både pleier, pasient og eventuelt pårørende, det vil si at informasjon skal kunne dokumenteres.» 

Les: Må ta ansvaret selv

Les: Etterlyser mer oppmerksomhet

Opplevde at det ble tatt to av samme prøve uten at det ble informert om hvorfor. Var den ene prøven unødvendig?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse