fbpx Har krav på arbeidstøy og garderobe Hopp til hovedinnhold

Har krav på arbeidstøy og garderobe

Hjemmetjenesten i Røros kommune mangler garderobe og ansatte får ikke utlevert hensiktsmessig arbeidstøy. Nå truer Arbeidstilsynet med tvangsmulkt.

Arbeidstakere på sykehjem og i hjemmesykepleien kan komme i kontakt med mange ulike kjemikalier, og de har kontakt med sykere pasienter enn tidligere som kan være smittebærere. Dette dels på grunn av økt levealder blant pasientene og større forekomst av sammensatte og kroniske sykdommer, i tillegg til endret behandlingstilbud utenom sykehus.

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for å vurdere hvilke arbeidstakere som risikerer å bli utsatt for smitte. Arbeidstilsynet mener arbeidsgiver, som et minimum, må inkludere ansatte i hjemmesykepleien og ved sykehjem som aktuelle risikogrupper.

 

Truer med tvangsmulkt

Under tilsyn med hjemmetjenesten i Røros kommune kom det fram at ansatte i Hjemmetjenesten ikke hadde tilgang på garderober. Arbeidsmiljøloven krever tilgang på garderober for å skifte fra privat tøy til arbeidstøy.

Det gikk videre fram av tilsynet at de ansatte kjøper eget arbeidstøy og får deler av utgiftene refundert av kommunen, i forhold til stillingsprosent. Det ble opplyst at privattøy blir benyttet og at de ansatte vasker tøyet hjemme.

Dette bryter med arbeidsmiljøloven som krever at arbeidsgiver sørger for at ansatte får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr der dette er nødvendig. Og arbeidstøy skal tas av når arbeidsdagen er slutt, og deretter desinfiseres og rengjøres før det tas i bruk igjen. Man skal ikke vaske arbeidstøy hjemme.

Røros kommune har fått frist til 3. mars med å innfri påleggene, eller vil Arbeidstilsynet vurdere tvangsmulkt.

Les: Arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse