fbpx 20 millioner til videreutdanning i rusarbeid Hopp til hovedinnhold

20 millioner til videreutdanning i rusarbeid

Innen 1. april kan du som jobber med psykisk helse og rusarbeid i en kommune søke om støtte til å styrke kompetansen innen rusproblematikk.

Det er Helsedirektoratet som har lyst ut 20 millioner til dette formålet. Det kan også søkes tilskudd til kjøp av veiledningstjenester i forbindelse med spesialisering med inntil 30 000 kroner per ansatt per år i inntil 2 år.

Tiltaket ble etablert i oppdragsplanen for rusfeltet (2007 - 2012) for å øke kompetansen i det kommunale og lokalbaserte rusarbeidet.

De som kan søke er ansatte i kommuner, kriminalomsorgen, politiet og frivillige organisasjoner.

– Det er viktig at kommunene følger med når det utlyses slike tilskudd og søker der dette er relevant. Ekstra midler gjennom tilskudd kan bidra til å utvikle bedre tjenester til brukerne og øke kompetanse hos tjenesteutøverne, sier nestleder i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ( NAPHA), Petter Dahle. 

 

Hvordan søke?

Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. Arbeidsgiver sender én samlet søknad til Fylkesmannen for alle ansatte som arbeidsgiver ønsker å videreutdanne.

For nærmere detaljer rundt hva tilskuddet dekker, søknadsskjema og hvordan man søker, se Helsedirektoratets nettside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse