fbpx 20 millioner til videreutdanning i rusarbeid Hopp til hovedinnhold

20 millioner til videreutdanning i rusarbeid

Ansatte i kommuner, kriminalomsorgen, politiet og frivillige organisasjoner kan søke. Foto: colourbox.

Innen 1. april kan du som jobber med psykisk helse og rusarbeid i en kommune søke om støtte til å styrke kompetansen innen rusproblematikk.

Det er Helsedirektoratet som har lyst ut 20 millioner til dette formålet. Det kan også søkes tilskudd til kjøp av veiledningstjenester i forbindelse med spesialisering med inntil 30 000 kroner per ansatt per år i inntil 2 år.

Tiltaket ble etablert i oppdragsplanen for rusfeltet (2007 - 2012) for å øke kompetansen i det kommunale og lokalbaserte rusarbeidet.

De som kan søke er ansatte i kommuner, kriminalomsorgen, politiet og frivillige organisasjoner.

– Det er viktig at kommunene følger med når det utlyses slike tilskudd og søker der dette er relevant. Ekstra midler gjennom tilskudd kan bidra til å utvikle bedre tjenester til brukerne og øke kompetanse hos tjenesteutøverne, sier nestleder i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ( NAPHA), Petter Dahle. 

 

Hvordan søke?

Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. Arbeidsgiver sender én samlet søknad til Fylkesmannen for alle ansatte som arbeidsgiver ønsker å videreutdanne.

For nærmere detaljer rundt hva tilskuddet dekker, søknadsskjema og hvordan man søker, se Helsedirektoratets nettside.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.