fbpx Må ta ansvaret selv Hopp til hovedinnhold

Må ta ansvaret selv

«Send ikke en pasient til sykehjem i hjemkommunen uten å ha forvisset seg om at pasienten får den pleie som trengs.»

Det er rådet fra en av pasientene som har deltatt i Kunnskapssenterets nasjonale undersøkelse «Pasienterfaringer med norske sykehus 2012»  omkring sykehusenes samarbeid med fastlege og de kommunale tjenester ved utskriving.

Fire av ti pasienter opplevde at sykehuset «ikke i hele tatt», «i liten grad» eller «i noe grad» samarbeidet med fastlegen. Enda flere (42 prosent) svarte det samme i forhold til sine erfaringer med sykehusets samarbeid med hjemmetjenesten og andre kommunale tjenester.

Vel 12 500 pasienter innlagt ved somatiske sengeposter i 2012 har svart på undersøkelsen.

 

Dårlig samhandling

Manglende samhandling og samarbeid fra sykehusets side gjorde at pasientene i stor grad opplevde at de måtte ta ansvar selv. Det vil blant annet si ar de måtte «minne» sykehuset på at relevante papir skal sendes og hvem de skal sendes til.

Når det gjelder samarbeidet sykehuset hadde med hjemmetjenesten og andre kommunale tjenester så opplevde pasientene denne samhandlingen som uoversiktlig.  Det gikk blant annet på at sykehuset ikke hadde gitt informasjon om pasienten til kommunen ved utskrivelse. Pasientene følte de ble overlatt til seg selv etter utskriving.

 

Savner informasjon

Pasientene ble i undersøkelsen også bedt om å vurdere om de under sykehusoppholdet ble informert om hva de seinere selv kunne gjøre ved eventuelle tilbakefall, og om de ble informert om hvilke plager de kunne regne med å få i tiden etter sykehusoppholdet.

Vel halvparten (52 prosent) vurderte at de «ikke i hele tatt», «i liten grad» eller «i noe grad» ble informert om hvilke plager som kunne forekomme i ettertid. Flere pasienter trekker fram mangel eller fravær av utskrivingssamtale. De savnet blant annet gjennomgang og informasjon om medisiner, bivirkninger av disse og hvordan de skal brukes.

Nesten like mange (49 prosent ) opplevde å ikke få informasjon om hva de selv skulle gjøre ved eventuelle tilbakefall. "Mangel på informasjon om utvikling av egen helsetilstand etter utskriving kan skape usikkerhet hos pasienten og føre til ekstra besøk på sykehuset", heter det blant annet i rapporten.

Les også: Etterlyser mer oppmerksomhet

0 Kommentarer

Annonse
Annonse