fbpx Arbeidstid: Hva er problemet? Hopp til hovedinnhold

Arbeidstid: Hva er problemet?

Det er ikke vanskelig for arbeidsgiverne å få til avtaler om arbeidstid som fraviker arbeidsmiljøloven, viser en fersk rapport.

I rapporten «Arbeidstid og fleksibilitet. Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler» har Fafo kartlagt omfanget av og erfaringene med lokale avtaler om fravik fra arbeidsmiljøloven. Den er laget på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. 

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser for hvor mye arbeidstaker kan arbeide hver dag (9 timer) og per uke (40 timer), og om hvor lange hvilepauser de skal ha (11 timer).

Store avvik fra bestemmelsene må avtales med sentrale fagforeninger, mens mindre avvik kan avtales med den enkelte arbeidstaker eller lokalt tillitsvalgt.

 

Få problem

Det er tegnet et bilde av arbeidsmiljøloven som gammeldags, rigid og en lov som gir for mye makt til fagforeningene. Dette stemmer ikke ifølge Fafo-rapporten.

Arbeidsgivere har få problemer med å få på plass avtaler med ansatte om at de skal jobbe utenom hovedbestemmelser om arbeidstid og hviletid.

I en spørreundersøkelse forskerne har gjennomført blant 2 000 virksomheter, svarer 90 prosent av store virksomheter (mer enn 50 ansatte) og 95 prosent av små virksomheter (mindre enn 50 ansatte) at de ikke opplever problemer med å få til avtaler med de ansatte.

 

Politiske debatt

– Vår undersøkelse tyder på at enkelte reguleringer i arbeidsmiljøloven får skylden for mer trøbbel enn de faktisk skaper, sier Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen, to av forskerne bak rapporten.

De opplever at diskusjonen om arbeidsmiljøloven er en del av en større og mer politisk prinsipiell debatt.

 

Ikke overrasket

– Dette er helt i tråd med Norsk Sykepleierforbund (NSF) sine erfaringer knyttet til inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler, sier Solveig K. Bratseth, nestleder i NSF.

Hun får støtte fra LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen:

– Undersøkelsen viser et stort omfang av lokale avtaler som ga en vinn-vinn-situasjon både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Derfor er det riktig og nødvendig at ubekvem arbeidstid skal kompenseres, blant annet for å dempe et press i retning av at lovens yttergrenser skal bli normalordning, mener Gabrielsen. 

 

Betydelige utfordringer

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter mener ulike interesser på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og ulik holdning i de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene, gjør at det i perioder er vanskelig å etablere hensiktsmessige ordninger.

– Dagens system gjør at arbeidsgiver står i valget mellom å innfri de krav som stilles, eller ikke å få etablert hensiktsmessige arbeidsplaner, ifølge fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter. Hun mener beskrivelsene fra virksomhetene viser at tiden er overmoden for en gjennomgang av hvordan arbeidstidsbestemmelsene praktiseres.

Så lenge arbeidsgiver aksepterer for eksempel krav om arbeid kun hver tredje helg, blir planene godkjent. Da arbeidstidsreglene ble etablert, var det en forutsetning at tillitsvalgtes rolle ikke skulle medføre ekstra forhandlingsarenaer.
- Denne rapporten bekrefter at nettopp dette har skjedd, sier Wikdahl.

 

Les også: Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven. Utvikling, omfang og praksis

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse