fbpx Varierende overlevelse etter hjerteinfarkt Hopp til hovedinnhold

Varierende overlevelse etter hjerteinfarkt

Andelen pasienter som overlever den første måneden etter å ha blitt innlagt for hjerteinfarkt varierer med 10 prosent mellom sykehusene.

Det går fram av Kunnskapssenterets rapport Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 som ble presentert i dag.


De største variasjonene mellom sykehusene er ved hjerteinfarkt (91,2 – 80,9 prosent), men det varierer også hvor stor andel som overlever de første 30 dagene etter hjerneslag (89,2 – 83,9 prosent) og hoftebrudd (92,7 – 89,9 prosent).

– For disse kvalitetsindikatorene har vi påvist signifikante forskjeller mellom sykehus og på helseforetaks- og regionnivå, sier seksjonsleder Jon Helgelandi Kunnskapssenterets seksjon for kvalitetsmåling i en pressemelding.

 

Flest overlever i Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, troner alene på den norske overlevelsestoppen etter hjerteinfarkt. Ved dette sykehuset er 91,2 prosent av pasientene i live 30 dager etter innleggelse. Dette er signifikant bedre enn gjennomsnittet for alle sykehusene.

I alt 26 sykehus har en overlevelsesandel i prosent på 87-tallet, åtte på 86-tallet, fire på 85-tallet, ett på 84-tallet og to på 83-tallet. Sykehuset med den laveste andelen som overlever et hjerteinfarkt endte på 80,9 prosent.

 

Avhenger av flere faktorer
Jon Helgeland understreker at forskjellene i overlevelse, både totaloverlevelse og overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen:

– Andre faktorer kan for eksempel være at sykehuset har en spesiell funksjon eller en spesiell pasientsammensetning. Variasjonen mellom sykehusene kan også ha sammenheng med ulikheter i andre organisatoriske forhold, datakvalitet og inntaks- og kodepraksis.

Seksjonslederen påpeker også at sykehus som mottar pasientene i den mest akutte og kritiske fasen, kan ha lavere overlevelse enn sykehus som mottar pasienter som enten er ferdigbehandlet eller er i mer stabil fase.

 

Reinnleggelse varierer også

Rapporten viser dessuten at sannsynligheten for å bli reinnlagt etter et sykehusopphold varierer fra 12 til 20 prosent. Ifølge seksjonslederen er alle tall i rapporten risikojustert. Det vil si at det er tatt hensyn til pasientenes alder, kjønn og skrøpelighet.

For første gang publiserer Kunnskapssenteret tall for reinnleggelser. Dette er blitt mer aktuelt etter samhandlingsreformen.

– Vi ser at det er stor variasjon mellom sykehusene. Dette kan blant annet skyldes forhold i den kommunale helsetjenesten, for eksempel at noen kommuner er flinkere til å ta tilbake pasienter enn andre, sier Helgeland.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse