fbpx Ringsaker prøver ut 13,5 timers vakter Hopp til hovedinnhold

Ringsaker prøver ut 13,5 timers vakter

Vikarpool og langturnus med 13,5 timers vakter skal nå prøves ut innenfor pleie og omsorg i Ringsaker kommune.

Rådmannen legger tirsdag fram saken om utprøving av alternative arbeidstidsordninger for arbeidsmiljøutvalget i kommunen, skriver Ringerikes Blad – Østlendingen.

Forsøket gjøres for å få redusert antall deltidsstillinger i kommunen.

 

Positive

– Vi er positive til å prøve ut dette, forutsatt at det er frivillig, sier hovedtillitsvalgt Eli Bredvold Stai i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Ringsaker til sykepleien.no.

Hun viser til at avtalen må godkjennes av NSF før en kan innføre langturnus.

Ledere innen pleie- og omsorg har meldt til rådmannen «at dagens behov for helgestillinger gjør at det ikke er mulig å redusere deltidsstillinger i stor grad».

Kommunens ferskeste rapport til politikerne, forteller at det er 413 som har ufrivillig deltidsstilling. Cirka 260 av disse jobber i pleie- og omsorg.

 

To ordninger

Langturnus kjennetegnes med arbeidsperioder på mer enn 10 timer daglig, som etterfølges av en lengre friperiode. Denne turnusen fører til en todeling av døgnet dag/kveld og natt, i motsetning til tradisjonelt en tredeling av døgnet.

Vikarpool er en turnusordning hvor ansatte i ordningen har noen vakter i sin faste turnus som er planlagte vikarvakter. På disse vaktene vil ansatte kunne arbeide et annet sted enn ved sin vanlige avdeling og være «vikar» der det er behov for det.

– Å kunne tilby ansatte heltidsstillinger vil bli viktig i kampen om arbeidskraften i årene som kommer, skriver rådmannen ifølge Ringerikes Blad – Østlendingen.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse