fbpx Koffert til å bedre demensomsorgen Hopp til hovedinnhold

Koffert til å bedre demensomsorgen

Forrige uke ble det sendt ut demenskofferter med temaet utredning til alle landets kommuner.

Demenskofferten inneholder utredningsverktøy, håndbøker, rapporter og filmer som skal hjelpe demensteam og demenskoordinatorer i kommunene med å utrede personer med demens.


Kofferten gis ut av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, og den er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet. Kofferten om utredning er den tredje temakofferten om demens som sendes ut. De to andre koffertene har hatt temaene dagaktivitetstilbud, og pårørendeskoler og samtalegrupper. Målet er å gjøre kvaliteten i demensomsorgen bedre.

 

Hjelper demensteam

Nasjonalt kompetansesenter har gjennomført et treårig utviklingsprogram om utredning og diagnostisering av personer med demens på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gjennom dette arbeidet fikk de mye kunnskap om etablering og drift av demensteam, og om hva som trengs for at de skal lykkes i sitt arbeid. Demenskofferten inneholder råd og veiledning til kommunene om dette.


– En forutsetning for å kunne gi god behandling og omsorg er at pasienten er tilstrekkelig utredet. Nå blir kommunene bedre rustet til å utrede og gi bedre tilbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens nettsider.


Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse skriver i oversendelsesbrevet til kommunene at kommunale demensteam og demenskoordinater har en sentral rolle i arbeidet mot Demensplanen 2015 sitt mål om at «den enkelte bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens».

 

Demens på dagsordenen

Temaet demens har titt og ofte vært opp i dagen denne høsten. Mye på grunn av at årets tv-aksjon gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens. De fikk samlet inn over 224 millioner kroner til arbeidet.


– All oppmerksomheten temaet fikk under tv-aksjonen har gjort at flere snakker om demens og at flere tar kontakt med sine kommuner med spørsmål. Da er det viktig at de har svar, og det kan demenskofferten hjelpe dem med, sier Lisbet Rugtvedt som er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.


Hun synes også det er svært positivt at myndighetene vil bidra til økt åpenhet om demens. Tidligere i år lanserte Helsedirektoratet kampanjen «Ta samtalen» som hadde åpenhet som hovedmål.

 

Opptatt av utredning

Rugtvedt sier at utredning av personer med demens er et tema Nasjonalforeningen er veldig opptatt av. De ønsker blant annet at fastleger skal bli flinkere til å diagnostisere ved mistanke om sykdommen. Derfor er Nasjonalforeningen fornøyd med at demenskofferten inneholder materiell og faglitteratur på nettopp dette. Men det er noe de savner i kofferten:


– Vi kunne også ønske at det var med informasjon om lokale frivillige organisasjoner som arbeider med demens, og hvor man kan henvende seg for å bli med i en av disse. Så vidt vi forstår, er ikke dette med, sier generalsekretær Rugtvedt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse