fbpx Færre tvangsinnleggelser Hopp til hovedinnhold

Færre tvangsinnleggelser

Det var seks prosent færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2012 enn i 2011, viser nye tall fra Helsedirektoratet.

En forklaring kan være at det er resultatene av godt lokalt arbeid som nå begynner å vise seg, skriver Helsedirektoratet på sin nettside . Samtidig understreker direktoratet at det er vanskelig å si sikkert hva nedgangen skyldes, og om den vil fortsette.

Ifølge rapporten «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012» ble anslagsvis 5 400 personer tvangsinnlagt til sammen 7 800 ganger i det psykiske helsevernet for voksne i fjor. Korrigert for befolkningsvekst gir dette en nedgang på seks prosent fra 2011, da 5 600 personer ble tvangsinnlagt 8 100 ganger.

 

Store forskjeller

Det er stabile og betydelige forskjeller i omfanget av tvangsinnleggelser både mellom og innad i helseregionene, men forskjellen synes å være noe redusert siste år.

Forskjellene vil sannsynligvis både kunne forklares ved forhold som gjelder befolkningens sykelighet og ved praksisforskjeller mellom institusjonene, skriver Helsedirektoratet.

 

Flest menn

Dette er noen av de øvrige funnene:

  • Åtte prosent av tvangsinnleggelsene ble opphevet i løpet av ett døgn.
  • For innleggelsene der tvungent psykisk helsevern ble etablert, var halvparten av pasientene utskrevet eller overført til frivillig døgnbehandling i løpet av tre uker.
  • Tvungen observasjon uten påfølgende etablering av tvungent psykisk helsevern var mer vanlig for pasienter med rusrelaterte eller nevrotiske lidelser, mens 68 prosent av innleggelsene der tvungent psykisk helsevern ble etablert, gjaldt pasienter der schizofreni var angitt som diagnose.
  • Som tidligere år blir flere menn (53 prosent) enn kvinner tvangsinnlagt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse