fbpx Kritiserer avvikssystemet i Oslo Hopp til hovedinnhold

Kritiserer avvikssystemet i Oslo

Ivar Johansen (SV) i Oslo bystyre mener kommunen har et avvikssystem som ikke fungerer. Nå ber han sykepleiere i hovedstaden om å komme med sine erfaringer med systemet.

Både Sykepleien og bystyremedlem Ivar Johansen (SV) i Oslo blir nektet innsyn i avviksmeldinger fra Lilleborg sykehjem for 2012. Det har fått Johansen til å tro at eldrebyråd Aud Kvalheim (KrF)har noe å skjule.

 

Ord mot ord

Bakgrunnen for at Sykepleien søkte om innsyn, var saken fra Lilleborg sykehjem der ord stod mot ord. Den tillitsvalgte sykepleieren Marthe Kristin Nereng, stod i februar fram i dagsrevyen og fortalte om farlige situasjoner som var oppstått på grunn av mangel på utstyr og sykepleiere. En var spesielt alvorlig, der hun måtte grave slimet opp av halsen til en slagpasient med bare hendene, fordi hun ikke hadde utstyr for å suge det ut. Dette sendte hun avviksmelding om, gjennom avviksmeldingssystemet til Oslo kommune, den såkalte «Kvalitetslosen».

Dette bestred byråd Aud Kvalbein overfor Sykepleien. Hun påstod at avviksmeldingen aldri ble sendt.  Og da vi ba sykepleier Nereng fremlegge avviksmeldingen hun sendte, hadde hun ikke tilgang til avviksmeldinger som var lukket. Hvis hennes versjon stemmer, hadde avviket blitt lukket før det ble funnet noen løsning på det hun mente var problemet: Lav bemanning og mangel på sug.

Det viste seg at det eksisterte et sug på avdelingen, men Nereng hadde ikke fått vite om det og hadde ikke fått noen opplæring i bruken av det da vi intervjuet henne. For å finne ut hva som var skjedd, ba vi derfor om innsyn i alle avviksmeldinger som var blitt registrert i 2012.

 

Tror eldrebyråden har noe å skjule

Sykehjemsetaten har nektet Sykepleien innsyn med henvisning til offentlighetslovens paragraf 14, det vil si at dokumentene er «organinterne». Ivar Johansen synes det blir feil at han nektes innsyn med samme begrunnelse.

– Byrådens henvisning til offentlighetsloven er helt irrelevant, for folkevalgte i Oslo kommune skal selvsagt ha et helt annet innsyn enn offentligheten for øvrig, hevder han på bloggen sin, der han omtaler saken.

- Enkeltrepresentanter i bystyret kan påberope seg innsyn i tråd med Reglementet for folkevalgtes innsynsrett i dokumenter når disse er knyttet til en sak som er til behandling, påpeker eldrebyråd Aud Kvalbein.

Johansen mistenker at hun har noe å skjule.

– Jeg kommer selvsagt til å forfølge saken i bystyret, for når byråd Kvalbein så aktivt sloss for å hindre offentlighet og folkevalgte innsyn, må det være fordi hun har noe å skjule. Og det bekymrer meg.

 

- Kan se lukkede avvik

Aud Kvalbein sier hun ikke har noe å skjule om avvikssystemet og at hun legger stor vekt på å være så åpen som mulig.

- Jeg kan likevel ikke se bort fra lover og regler som gjelder om taushetsbelagt informasjon om andre mennesker, sier hun.

Kvalbein forklarer at Kvalitetslosen er et elektronisk kvalitetssystem som er åpent for alle ansatte og at de skal registrere forhold som avviker fra standarden. Avvik skal følges opp av nærmeste leder slik at kvaliteten i pleien holder ønsket standard.

- Systemet er ikke lukket. Den ansatte som har meldt et avvik, kan følge med på behandlingen av avviket sitt ved å lese i avvikets logg i Kvalitetslosen. Den ansatte vil også kunne se ”sine” avvik etter at de er lukket. Det er imidlertid kun den som har meldt avviket og lederne som kan se avviket. Andre ansatte kan ikke se avvik som kollegaer har meldt. Avvik tas også opp på et generelt grunnlag i avdelingsmøter. De alvorligste avvikene kommer dessuten opp til behandling i Sykehjemsetaten, hevder Kvalbein.

Hun oppfordrer ansatte til å ta det opp med sin nærmeste leder dersom de opplever at det de har meldt fra om, ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

Marthe Kristin Nereng sier til Sykepleien.no i dag at hun først i ettertid har blitt oppmerksom på at man kan se avvikene man har meldt, også etter at de er lukket.

 

Ber om hjelp fra sykepleiere

Sykepleiere har fortalt Ivar Johansen at Kvalitetslosen ikke fungerer etter forutsetningene.

– De erfarer at det slett ikke skjer noe med avviksmeldinger, og mange har derfor nå like gjerne  sluttet å varsle. Da har vi kommet i en særs alvorlig situasjon, mener Johansen.

Han ber om hjelp fra sykepleiere i Oslo som kan fortelle ham hvilken erfaring de har gjort seg med kvalitetslosen. Les Ivar Johansens blogg og gi ham tilbakemelding her.

 

Hva er din erfaring med avvikssystemet i din kommune? Del med Sykepleiens lesere i kommentarfeltet under eller på facebooksidene våre.

Sykepleiere erfarer at det slett ikke skjer noe med avviksmeldinger, og mange har derfor nå like gjerne sluttet å varsle. Da har vi kommet i en særs alvorlig situasjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse