fbpx Klæbu kommune og Adecco i retten Hopp til hovedinnhold

Klæbu kommune og Adecco i retten

Klæbu kommune krever 33 millioner fra Adecco.

Mandag 23. september startet rettssaken mellom Klæbu kommune og Adecco. Det er vel to år siden skandalen ved sykehjemmet ble oppdaget.

Allerede i desember 2010, to måneder før Adecco-skandalen i Oslo, slo ansatte på Klæbu sykehjem i Sør-Trøndelag alarm. Dette kom fram i rettssaken der Klæbu kommune krever Adecco for 33 millioner kroner, skriver Fagbladet.

Klæbu er den eneste kommunen der Adecco ikke har oppnådd et forlik utenfor rettsapparatet, etter at det ble avdekket ulovlig drift og kontraktsbrudd på Klæbu sykehjem våren 2011. For første gang kan dermed kostnaden for kommunene, når private aktører bryter kontrakten, bli eksponert offentlig.

- Når vi ikke kom til enighet, så er det viktig å få en objektiv tredjepart til å vurdere saken, altså tingretten. Det dreier seg tross alt om mye offentlige penger, sier rådmann Olaf Løberg i Klæbu kommune.

 

17. desember 2010

17. desember 2010, et knapt halvår etter at Adecco hadde overtatt driften, sendte Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag en mail til Arbeidstilsynet. De var sterkt bekymret og ba om å få tilsyn på Klæbu sykehjem.

Sykepleierforbundet viste til ansatte som rapporterte om for mange oppgaver, enheter uten faglig ansvarlig, ansatte under sterkt press med psykiske og fysiske plager som resultat, vikarer uten opplæring og kjennskap til stedet, og manglende vernetjeneste, skriver Fagbladet.

Sammen med Fagforbundet og Delta ba Sykepleierforbundet om at det måtte gjøres tilsyn ved arbeidsplassen deres.

 

Uforsvarlig

Helsetilsynets konklusjon var at Adecco Helse Klæbu sykehjem ikke hadde etablert et internkontrollsystem som sikret at tjenesten var i samsvar med myndighetskrav.  Gjennomgangen viste travle ansatte som lot pasientene ligge i sengen til etter frokost, og noen lå i sengen hele dagen i helger og høytider. Det kom også fram at det var for lang tid mellom måltidene og mange fikk ikke den maten de ønsket og trengte.

Det var bare en sykepleier er på vakt kveld, helg og høytid og mange faglærte ble erstattet av ufaglærte ved fravær.

Rapporten fra henholdsvis Helsetilsynet og Arbeidstilsynet viser uforsvarlige og uverdige forhold for beboerne.

-Adecco Helse Klæbu sykehjem har ikke etablert et system som sikrer forsvarlig virksomhet ved sykehjemmet, heter det i Helsetilsynets rapport fra tilsyn med faglig forsvarlighet ved Klæbu sykehjem 2011.

Kommunen har også fått kritikk for ikke å følge opp klager fra pårørende og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte er ikke blitt fulgt opp.

 

Grovt mislighold

Klæbu kommune i Sør-Trøndelag satte sykehjemmet sitt ut på anbud i 2009. 1. juni 2010 tok Adecco Helse AS over driften av Klæbu sykehjem med 53 sykehjemsplasser. Driften varte i nøyaktig ti måneder og elleve dager. Like etter avsløringene på Ammerudlunden sykehjem i Oslo, gjorde Arbeidstilsynet tilsyn på Klæbu.

Klæbu rekommunaliserte sykehjemmet og ifølge kommunens egne beregninger er regningen kommunen satt igjen med på 33 millioner kroner.

Kommunen krever at Adecco dekker merkostnadene med henvisning til grov misligholdelse av kontrakten for drift av Klæbu sykehjem.

Adecco mener det ikke er grunnlag for kravet på 33 millioner kroner fra kommunen etter kontraktsbruddet. Kommunen mener på sin side at kontrakten ble grovt misligholdt. Det er ikke Adecco enig i, ifølge Fagbladet.

Adeccos kontrakter i Oslo og Oppegård ble også opphevet, men i disse tilfellene ble det inngått forlik med kommunene. Klæbu og Adecco kom aldri til enighet til tross for langvarige forhandlinger.

Det er satt av tre uker ved Sør-Trøndelag tingrett til forhandlingene

 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse