fbpx Erfarne sykepleiere flykter fra intensiven Hopp til hovedinnhold

Erfarne sykepleiere flykter fra intensiven

Det siste halvåret har ti av 41 sykepleiere sluttet eller sagt opp på medisinsk intensivavdeling ved Drammen sykehus. Halvparten er intensivsykepleiere.

Til medisinsk intensivavdeling kommer alvorlig syke pasienter. Derfor trenger de som jobber der spesialkompetanse. Nå er mye av den verdifulle kompetansen i ferd med å forsvinne fra Drammen sykehus, skriver Drammens Tidende i dag.

Bare det siste halve året har ti sykepleiere sagt opp. Av disse ti har fem videreutdanning innen intensivsykepleie, ifølge avdelingsledelsen. Blant de nye sykepleierne som er ansatt, er det bare én som har videreutdanning. Vedkommende er etter det Drammens Tidende får opplyst, ikke intensivsykepleier.

 

Tør ikke stå fram

Drammens Tidende har vært i kontakt med flere av de ansatte på avdelingen. Ingen av dem ønsker å la seg intervjue åpent av frykt for represalier. De forteller om en arbeidsplass i full oppløsning med tidvis høyt sykefravær.

På medarbeiderundersøkelse er avdelingen blant de 15 prosent dårligste enhetene i hele Helse Sør-Øst, på 12 av 19 temaområder i 2012-undersøkelsen.

Medisinsk intensiv skiller seg negativt ut blant annet når det gjelder konflikter, arbeidsbelastning og opplevd lederatferd.

Sykepleierforbundet vil ikke uttale seg om arbeidsmiljøet.

– Vi jobber sammen med ledelsen for å finne løsninger. Siden det foregår en prosess, er det ikke riktig av oss å si noe om dette nå, mener hovedtillitsvalgt Jostein Ask Mathisen.

 

”Udokumenterte påstander”

– Vi ønsker ikke å kommentere slike udokumenterte påstander som Drammens Tidende her bringer, skriver avdelingssjef Einar Husebye i en e-post til avisen.

Han har blitt spurt om det stemmer at erfarne ansatte erstattes av mindre kompetente sykepleiere, og om dette fører til at pasientene ikke får optimal behandling.

– Våre ansatte har mulighet til å ta opp slike ting i de interne kanalene. I tillegg har de anledning til selv å stå fram i mediene. Men det er riktig at det en tid har vært utfordringer med "turnover" i personalet. Dette også fordi vi er i en konkurransesituasjon med andre om høyt kvalifisert personell.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse