fbpx 55 000 lovbrudd Hopp til hovedinnhold

55 000 lovbrudd

Krangel om huller i turnus, om ansvar og forsvarlighet. Det er sommer i helsevesenet:

* 55 000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Helse Sør-Øst.
* Anne-Kari Bratten vil at sykepleierne skal jobbe flere helger enn de gjør i dag.
* Sykepleierne selv vil ha høyere grunnbemanning.

Huller i turnus under ferieavvikling er ingen ny utfordring for helsepersonell. Konkurransen om å skaffe nok kompetent personell til å drive forsvarlig i sommermånedene, er tøff.


Ikke enig

Arbeidsgivere som Spekters Anne-Kari Bratten, mener sykepleiere må jobbe oftere helg for å løse personellproblemene. Sykepleierne selv,mener høyere grunnbemanning er en forutsetning. Dermed er krangelen i gang.


Ypper til bråk

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, sier til Dagens Næringsliv at NSF har tatt fra arbeidsgiver styringsretten og at sykehusdrift ikke kan være bundet av en organisasjons landsmøtevedtak.

- Vi kan jo ikke basere driften av sykehus på frivillighet blant ansatte. Jeg kan forstå at folk ikke vil jobbe oftere enn hver tredje helg, men jeg kan enda bedre forstå at at det ikke går å drive sykehus basert på frivillighet, sier Bratten til Dagens Næringsliv.


Klar tale

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, er like klar i i sin tale:

- Mange sykepleiere sier til oss at de vil slutte i yrket dersom de må jobbe annenhver helg, sier hun til Dagens Næringsliv.

Prinsippet om at sykepleiere ikke skal jobbe oftere en tredje hver helg, er ifølge By klinkende klart og organisasjonen ønsker at det skal tariffestes.


Bryter loven

Samtidig med denne debatten, publiserte TV 2 en sak om at Helseforetakene i Helse Sør Øst i løpet av årests fem første måneder har brudt arbeidstidsbestemmelsene 55 000 ganger.

– Dette er alvorlig. 55.000 lovbrudd, og det bare på noen måneder. Det burde bekymre flere enn ledelsen i Helse Sør-Øst, sier pasientombud i Akershus Knut Fredrik Thorne, til TV2.


Ledelsesansvar

– Det skal være mulig å drive innenfor lovens rammer, og det er et ledelsesansvar på sykehusene, sier helseminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Loven brytes ved at sykepleiere og leger jobber for lenge, for ofte og har for lite fri. Pasientombudet har fått flere alarmerende bekymringsmeldinger fra ansatte ved sykehusene.

– Jeg har fått inn bekymringsmelding fra ansatte som er bekymret for egen helse og pasientenes sikkerhet. De har fortalt om arbeidsdager på 24–25 timer og arbeidsuker på opp mot 100 timer, sier Thorne til TV 2.

Helseministeren varsler nå at sykehusene må legge om driften slik at mer skal skje innenfor ordinær arbeidstid.


Støres narrespill

Når sykehusene i Helse Sør-Øst har brutt loven knyttet til arbeidstid nesten 55.000 ganger i år, er det frekt av Jonas Gahr Støre å gi inntrykk av at det handler om dårlig ledelse. Det foregår et politisk narrespill der han selv spiller en hovedrolle, skriver redaktør Magne Lerø på lederplass i Ukeavisen ledelse.

- Sannheten er at det ikke er mulig å drive innenfor lovens rammer og at dette ikke er noe lederen har ansvar for, men politikerne. Dagens bestemmelser i Arbeidsmiljøloven er laget for en virkelighet som ikke finnes på sykehusene, skriver han videre.


Helse Sør Øst har kontroll

Helse Sør-Øst sier på sine hjemmesider at de jobber med saken.

- Tilbakemeldingene fra helseforetakene viser at det er skjedd en forbedring på dette området, men at det fortsatt er et stort forbedringspotensial, skriver de i en pressemelding.

Til TV2s nyhetsoppslag, gir Helse Sør-Øst følgende kommentar:

- 50 000 brudd fordelt på over 76 000 ansatte innebærer ett brudd per femte ansatt per måned, men vi ser likevel alvorlig på dette, sier HR-direktør i Helse Sør-Øst RHF, Anne Biering.

- Til tross for gode rutiner, oppstår brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det arbeides derfor kontinuerlig med å løse utfordringene i dialog med helseforetakene og de ansattes organisasjoner, sier Biering.

Tidsskriftet Sykepleien har de siste årene laget flere saker rundt problematikken. Her er noen saker:

Sommerturnus bekymrer

Forsvarlig sommer

Alt du bør vite om ferieavvikling

Nå kommer sommerpasientene
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse