fbpx Lite tid til pasientene Hopp til hovedinnhold

Lite tid til pasientene

Kun seks av ti sykepleiere opplever at de i dag har "svært bra" eller "ganske bra" tid til pasientene. 

Det går fram av NorgesBarometeret sin undersøkelse blant Norsk Sykepleierforbunds (NSF) medlemmer innen KS-området og Spekter gjennomført i mars i år.

I undersøkelsen ble sykepleierne også bedt om å vurdere andre enkeltforhold ved jobben i tillegg til tid til pasienten, blant annet arbeidstiden. Den synes ikke å bekymre sykepleierne i særlig grad. Nærmere ni av ti (88 prosent) mener arbeidstiden er svært eller ganske bra. Tilsvarende antall sykepleiere (90 prosent) svarer også svært eller ganske bra når de ble bedt om å vurdere det faglig interessante ved jobben.

Å være sikret jobb skårer også høgt (87 prosent). Når det gjelder karrieremuligheter er de ikke like tilfredse. Her svarer seks av ti (59 prosent) svært eller ganske bra.

Hvordan vurderer de lønnen? Litt over halvparten (56 prosent) synes lønnen er svært eller ganske bra. I medlemsundersøkelsen i 2010 svarte kun hver tredje (36 prosent) svært eller ganske bra.

 

Rett yrkesvalg?

Har du noen gang angret på at du ble sykepleier?

Rundt hver tredje sykepleier (35 prosent) svarer ja. Jo eldre man er, dess færre er det som svarer at de har angret. Hver fjerde over 50 år har angret, mens blant de under 30 år svarer 45 prosent at de har angret på yrkesvalget.

Blant dem som har svart at de angret på man ble sykepleier oppgir tre av ti dårlig lønn. Hver fjerde oppgir turnusarbeid som grunn. Andre årsaker er stressende arbeid (17 prosent) og psykisk belastende arbeid (8 prosent).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse