fbpx Bli venn med teknologien Hopp til hovedinnhold

Bli venn med teknologien

E-HELSE: Anne Moen er professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

- Drowning in data, starving for knowledge. Teknologien gir oss enorme datamengder. Sykepleiere må lære seg hvordan de kan hente dem ut og bruke dem, sier professor Anne Moen.

E-Helse har vært et av hovedtemaene på ICN-kongressen i Melbourne.

- Det er gledelig. Temaet har vært foreslått flere ganger, men har tidligere ikke nådd opp i konkurransen blant alle andre viktige temaene, sier Anne Moen, professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Det  medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Datahamstring

- Sykepleiere registrerer og henter inn ekstremt mye data. Utfordringen er å hente dem ut igjen for å dokumentere kliniske problemstillinger, lage statistikk eller rapporter. Det er viktig at dataene er systematiserte slik at rapportene skal ha troverdighet. Sykepleierne må lære å forstå datatene og hvordan de kan bruke dem.  Et godt ordtak lyder: "Drowning in data, starving for knowledge", sier hun.


"Mulighetsrom"

Anne Moen mener e-helse gir et unikt "mulighetsrom" for å fremme tilgjengelighet og likeverdige helsetjenester.

- Teknologi gir sykepleierne nye måter å jobbe på. Eksempler kan være telemedisin, smarthus-løsninger, monitorering og lignende. Sykepleierne kan følge med på sine pasienter på avstand, sier hun.

Teknologien gir muligheter, men skaper også nye utfordringer.

- Hvis en sykepleier monitorerer pasienter i hjemmesykepleien - når skal sykepleieren intervenere? Og hvor går grensen mellom å monitorere pasientene og å drive overvåkning, spør hun.


Ikke glem etikken

Når sykepleierne får nye verktøy som de ikke forstår helt ut, er det viktig at ikke etikken blir lagt på hylla.

- Sykepleiere må ivareta de etiske idealene også når de bruker teknologi i sitt arbeid. Det er ikke ett enkelt svar på hvordan vi skal håndtere de etiske problemstillingene. De må diskuteres. Dette er tema som er for alvorlig til at sykepleierne skal overlate diskusjonenene og avgjørelsene til andre yrkesgrupper, sier Moen.


Muligheter

Anne Moen har benyttet dagene i Melbourne til å høre om hvordan andre land bruker teknologi i utøvelsen av sykepleieyrket.

- I Korea har de for eksempel satset mye på monitorering av eldre hjelpetrengede. Jeg har hørt på spennende foredrag om hvordan man har tatt i bruk helsetjenester og informasjon via mobiltelefon i Latin-Amerika og Afrika. Det var også ett foredrag fra New York om hvordan tjenester via mobiltelefon kan nå grupper som for eksempel ikke har helseforsikring, sier hun.

Teknologien og våre nye "dingser", gir oss nye muligheter til å gi tilbud til marginaliserte grupper.

- De er kanskje fattige, har rusproblemer, psykiske lidelser eller personer som på andre måter har falt litt utenfor samfunnet. Likevel har svært mange av dem mobiltelefon. Dette er grupper sykepleiere er opptatt av og gjerne vil hjelpe og hvor teknologien gir nye muligheter til å nå dem, sier hun.


Deler erfaringer

Utfordringene er ulike rundt om i verden.

- ICNs konferanse er en viktig arena for sykepleiere til å dele erfaringer, og for å få ideer til hvordan de kan løse utfordringer, sier hun.

Moen synes det er morsomt at e-helse er blitt så "stort".

- Jeg har jobbet innenfor dette feltet siden slutten av 80-tallet. Det har vært en interessant reise, sier hun.

- Å høre hva andre opplever som utfordringer, er alltid interessant. Det er nyttig for meg å ta med hjem.

Det Moen kanskje savner på ICN-programmet, er foredrag om bruk av teknologiske løsninger i utdanningene.

- Det finnes for eksempel så mye læring som kan gjøres gjennom simulering. Det bør være et interessant tema for sykepleierne, sier hun og legger til:

- At sykepleiere lærer ferdigheter på en trygg måte før de skal ut til pasienter, burde være en fordel for både sykepleiere og pasienter.


Mer diskusjon

- Jeg gleder meg til å ha flere diskusjoner om temaet. Inntrykket mitt er at mange sykepleiere tenker på teknologien som et hjelpemiddel, ikke et forskningsobjekt slik min tilnærming er. De bruker teknologien for å nå andre mål. Det gir teknologien mening, sier hun.


E-helse i fire kategorier

ICNs program innen e-helse, kan ifølge Moen grovt deles inn i fire hovedkategorier av foredrag som handler om:

1. Kliniske problemer.
Eksempler: Telemedisin. Mulighet til å sende bilder over avstander. Nye samarbeidsformer. Triage og mer presis kommunikasjon. Teknologien gir tilgang til kompetanse man ikke hadde før. Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter endres. Bruk av teknologi i forhold til eldre hjemmeboende. Løsninger som gir ungdom informasjon om hvordan ta vare på egen helse.

2. Informasjonsarbeid.
Eksempler: Informasjon og kommunikasjon endres. Dokumentasjon av sykepleie og hvordan teknologien kan forenkle arbeidet. Hvordan lage arbeidslister som blir enkelt tilgjengelig for flere

3. Velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten.
Eksempler: monitorerering av omgivelser og personer. Følge opp pasienter på avstand.

4. Sykepleiernes erfaringer.
Eksempler: Hvordan de bruker telemedisin og forholder seg til ny terminologi. Hvordan de samler inn data. Historer fra deres ulike prosjekter og land.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.