fbpx Helsefagarbeidere veileder i stell Hopp til hovedinnhold

Helsefagarbeidere veileder i stell

Er det rett eller galt å la helsefagarbeidere veilede sykepleierstudenter i stell?

På kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana vil pasient Alf Nesne i seng etter frokost. Hjelpepleier Torill Pedersen og sykepleierstudent Linda Mari Ramsvik tar godt tak på hver sin side under armene hans og får hjulpet ham i seng. Det går smertefritt.

Ramsvik er tredjeårsstudent og har tidligere fått opplæring i stell av både sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Det er hun glad for, og opplevde ikke noen stor forskjell mellom de to yrkesgruppene i stellsituasjonene.

– Vi har mye å lære av hjelpepleiere/helsefagarbeidere i stell. Jeg synes det er greit at de veileder oss innen dette området, og jeg har bare positive erfaringer med det, sier hun.

 

Rammeplanen krever sykepleier

Hos Norsk Sykepleierforbund (NSF) er de ikke like entusiastiske.

– I rammeplanen står det tydelig at det er praksisstedets sykepleiere som har ansvar for daglig veiledning og opplæring. Annet personale kan gi tilleggsveiledning forutsatt at de har likeverdig kompetanse eller spesialkompetanse. Profesjonskunnskap etableres i møte med profesjonsutøvere innen det fag en utdanner seg til, sier Jarle Grumstad, assisterende fagsjef i NSF.

Også Eirik Aldrin, nestleder hos NSF Student, mener det er klart at en helsefagarbeider ikke kan ha ansvaret for veiledningen av en student. Men han legger til at det ikke er noe i veien for at en student som først har fått veiledning av sin kontaktsykepleier i stell, etterpå kan gå sammen med en helsefagarbeider i stellsituasjoner for å få mengdetrening.

 

– Driver profesjonskamp for langt

– Ute i distriktene ville vi ikke kunnet klart oss uten at helsefagarbeidere og hjelpepleiere stilte opp som veiledere av sykepleierstudenter i stell. Det er rett og slett ikke nok sykepleiere å ta av. Jeg synes det blir å drive profesjonskampen vel langt å være imot dette. Hjelpepleiere er gode på stell, sier Aase Møllersen, lektor ved Universitetet i Nordland, Campus Helgeland.

Hun er jevnlig ute i praksis på sykehjem og observerer hvordan dette fungerer. Møllersen er godt fornøyd. Det samme er høyskolelærer Anne Deinboll ved samme sted. Hun er jevnlig ute på sykehus.

– Spesielt i begynnelsen av praksisen er det positivt at hjelpepleiere veileder i stell. Mot slutten tar studentene mer ansvar sjøl og trenger mindre veiledning, sier hun.

– Dette er ikke profesjonskamp, men erkjennelse av at kompetanse og kunnskap har ulik innretning, ulikt nivå og bærer ulikt ansvar, sier Jarle Grumstad og fortsetter:

– Dette gjelder også i stell av pasienter. Stell er en grunnleggende virksomhet i sykepleien som er krevende og fordrer kompetent veiledning som gjør at studenten når målene for en bachelorutdanning i sykepleie. Det er også helt naturlig at en student inngår i et arbeidsfellesskap med andre helsepersonellgrupper som en del av sin praksis. Det er viktig læring i det. Men veilednings- og vurderingsansvaret kan altså ikke delegeres bort fra praksisstedets sykepleiere.

 

– Vi jobber jo i team

Hjelpepleier Torill Pedersen skjønner ikke tankegangen bak kritikken mot at hun veileder sykepleierstudenter i stell.

– Det er jo dette vi holder på med. Vi er nærmest pasienten. Og jeg synes det er en selvfølge at man skal jobbe i team, sier hun.

Pedersen har erfart at noen sykepleierstudenter starter profesjonskampen allerede som student. Flere ganger har hun opplevd at sykepleierstudenter ikke vil gjøre oppgaver de opplever som «helsefagarbeideroppgaver».

– De kan for eksempel sette fra seg urinflaska av papp på skyllerommet uten å ta den gjennom søppelkverna. Eller de kan komme til oss og si at «den og den skal på do eller den og den skulle hatt et glass vann». Da sier jeg ifra.

– Ja, slik skal det ikke være. Det må vi ta opp med studentene, sier både Anne Deinboll og Aase Møllersen.

– Studentene er ikke ved avdelingen for å lette på arbeidet til de ansatte, men for å lære, minner Eirik Aldrin om.

Han mener det er lite læring i å trille senger til sengesentralen, eller tømme søpla hver dag i en praksisperiode, dette er dessuten arbeidsoppgaver som skal bli ivaretatt av ansatte ved praksisstedet.

– Men selvfølgelig skal man følge en pasient på toalettet, eller rydde opp etter seg på skyllerommet, hvis man har tid, sier studentnestlederen.

Jeg synes det blir å drive profesjonskampen vel langt å være imot dette. Aase Møllersen, lektor

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse