fbpx Sykepleiernes vanskelige valg Hopp til hovedinnhold

Sykepleiernes vanskelige valg

Sykepleiere står daglig i et krysspress mellom det å gjøre sin plikt som sykepleier og føringer ovenfra om å være effektiv.

– Dette er ingen enkel balansegang, men sykepleiere må få lov til å prioritere pasienten de har foran seg, mener stipendiat Marita Nordhaug. Hun forsker på etikk i sykepleieryrket ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Men det å prioritere den enkelte pasient kommer lett i konflikt med idealet om likebehandling og rettferdig fordeling av ressurser, og er ingen enkel balansegang, framgår det av Norhaugs doktorgradsavhandling ”Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care”.

Hun mener sykepleiere må få lov til å være partiske og til å prioritere å være til stede for pasienten de har foran seg, i stedet for å løpe videre til neste pasient straks det akutte er unnagjort.

 

Lov å være partisk

I helsesektoren er det ofte mangel på ressurser i form av tid og personale. I denne klemma blir individuell omsorg lett taperen.

– Dette er kanskje tydeligst i eldreomsorgen, men sykepleiere på sykehus merker også denne klemma, sier Nordhaug.

– Det er ikke nødvendigvis snakk om liv og død, men det handler om de små tingene som er store nok for dem det gjelder. Det å være voksen og få på seg en bleie på grunn av tidspress, krenker verdigheten til et menneske.

I doktoravhandlingen argumenterer Nordhaug for at sykepleierne må få lov til å være partiske.

Begrepet partiskhet kan forstås på to måter. Den ene måten har en litt negativ klang og brukes om favorisering av noe eller noen på grunn av personlige bånd og preferanser.

Nordhaug snakker om en annen form for partiskhet.

– Partiskhet som det å sette noe eller noens behov foran en annens behov i en profesjonell sammenheng. I profesjonelle relasjoner er det helt andre bånd enn i private. Personlige og private bånd skal ikke avgjøre kvaliteten på profesjonell omsorg, sier hun til HiOA-mag.

 

Hvordan prioritere?

Kan en sykepleier argumentere på samme måte som en mor eller far og sette ”sin” pasients behov foran andre pasienter? Er det mulig å sammenligne profesjonelle og personlige relasjoner?

– Det finnes mange prioriteringsveiledere innen helsesektoren, men faktisk ingen som er direkte tilpasset pleie og omsorg, sier hun.

Hvem skal bestemme hva sykepleierne skal prioritere? Den enkelte sykepleier eller lederen?

I akutte tilfeller er det opplagt hva som må prioriteres. Hvis en pasient i naborommet faller ut av senga må en sykepleier hjelpe til der, selv om hun var midt i morgenstellet i et annet rom. Men i mange tilfeller er det ikke lett å avgjøre hvilke behov som er viktigst.

– I enkelte tvilstilfeller bør sykepleierne tillates å være partiske overfor den pasienten de er hos der og da. Nærhet i tid og rom har en etisk verdi i profesjonell omsorg. Men hvem skal bestemme dette?

– Dette er ikke et enten-eller-spørsmål, sier Marita Nordhaug til HiOA-mag.

 

Les sammendrag Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse