fbpx Stadig flere ufaglærte i kommunene Hopp til hovedinnhold

Stadig flere ufaglærte i kommunene

Mange ufaglærte og deltid truer pasientsikkerheten i pleie- og omsorgstjenesten i Østfold, mener fylkesleder Karen Brasetvik i NSF Østfold.

Kommunene har ansvar for stadig flere alvorlig syke og pleietrengende pasienter. Likevel øker andelen ufaglærte i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste, viser tall fra Fylkesmannen i Østfold.

– Mens det i 2007 var 73,1 prosent faglærte i pleie- og omsorgstjenesten i Østfold, er det redusert til 71,7 prosent i 2011. Regjeringens mål er minst 90 prosent faglærte og maks 10 prosent ufaglærte. Kun to østfoldkommuner har over 80 prosent faglærte, mens fire kommuner har mer enn 30 prosent ufaglærte, forteller Karen Brasetvik.

 

– Bekymringsfullt

– Til tross for Samhandlingsreformens krav til mer avansert behandling og pleie, viser tallene at mange østfoldkommuner er dårlig forberedt, når det gjelder å møte de nye faglige utfordringene, sier fylkeslederen.

Det er stor etterspørsel etter sykepleiere. Heltidsstillinger er viktig både for å sikre kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten og for å bruke sykepleierressursene best mulig. Likevel viser tall fra Fylkesmannen at Østfold har færre sykepleiere i store stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Mens landsgjennomsnittet er 67,1 prosent sykepleiere i 85 – 100 prosent stilling, er snittet for Østfold kun 56,7 prosent.

– Tallmaterialet fra Fylkesmannen bekrefter det inntrykk både sykepleiere, tillitsvalgte og ledere har gitt oss tilbakemelding på; Det er høyt press i pleie- og omsorgstjenesten. Presset på sykepleierne har økt som følge av Samhandlingsreformen. De har fått flere og mer krevende arbeidsoppgaver uten at bemanning og kompetanse har økt i tråd med utviklingen. Det er bekymringsfullt, sier fylkesleder karen Brasetvik i NSF Østfold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse