fbpx Skal forske på samhandling Hopp til hovedinnhold

Skal forske på samhandling

Har samhandlingsreformen ført til dårligere behandlingskvalitet? Det er ett av spørsmålene forskere nå skal se grundig på.

Samhandlingsreformen ble rullet ut over det ganske land for et drøyt år siden. Nå begynner erfaringene å melde seg, på godt og vondt.

Sverre A. C. Kittelsen ved Frischsenteret skal derfor lede et forskningsprosjekt som skal se på både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av reformen.  


Til 2015

Prosjektet vil pågå fram til 2015.

I hovedsak skal Kittelsen og forskergruppa bruke opplysninger fra de store helseregistrene. De skal se etter endringer fra før reformen til etter reformen, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.

- Blant de tilsiktede effektene er tidligere utskrivning fra sykehus av noen pasientgrupper og færre sykehusbehandlinger av andre. I tillegg kommer forebygging og lavere kostnader, sier Kittelsen i et nyhetsbrev fra Forskningsrådet.

- Utilsiktede virkninger vil det være om for eksempel behandlingskvaliteten blir dårligere fordi pasienter skrives ut for tidlig. Eller om dyre pasienter bidrar til å øke usikkerheten i kommuneøkonomien for små kommuner, forklarer Kittelsen videre.


Færre på sykehus?

- Vi ser for eksempel på om liggetiden på sykehus går ned for enkelte pasientgrupper. Vi undersøker også om det blir færre sykehuspasienter i grupper der en antar at forebygging og behandling i kommunehelsetjenesten er gode alternativer, sier han.

Frischsenteret er spesialisert på samfunnsøkonomisk forskning, og er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo (UiO).

Også Rokkansenteret og Avdeling for helseledelse og samfunn ved UiO deltar i prosjektet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse