fbpx Blir ikke helsefagarbeidere Hopp til hovedinnhold

Blir ikke helsefagarbeidere

Nyutdannede helsefagarbeidere er etterspurt. Men i møte med lav lønn og status og små stillinger, hopper imidlertid et stort flertall av elevene av før lærlingtida.

Hvert år framover trenger helse- og sosialsektoren 4 500 nye helsefagarbeidere for å dekke arbeidskraftsbehovet. Samtidig sliter utdanningen med stort frafall.

For å oppnå tittelen helsefagarbeider gjennom videregående skole, kreves det at elevene gjennomgår en toårig lærlingperiode. Denne kommer etter to års skolegang (Vg1 og Vg2).

 

Les: Fakta om helsefagarbeid

 

Blant 2007-kullet meldte 45 prosent av elevene overgang til påbygging, mens bare en tredel av den opprinnelige elevmassen endte med å gå ut i lære. Den resterende andelen hoppet over til et annet utdanningsløp eller sluttet på videregående skole. Det går fram av rapporten ”Å bli helsefagarbeider” som er utarbeidet av forskere  fra NIFU og Fafo på oppdrag fra KS.

 

Få karrieremuligheter

I tillegg oppga 30 prosent av dem som gjennomførte hele utdanningsløpet at de ville starte videre utdanning eller påbygging etter endt lærlingtid. Av den opprinnelige treparten av elevene som startet, var det i underkant av halvparten (47 prosent) som oppga at de ønsket å fortsette som helsefagarbeidere.

Rapporten konkluderer med at det ikke er misnøye med selve utdanningen som gjør at elevene velger faget bort. Heller ikke mangel på læreplasser eller manglende trivsel i læreperioden synes å være noe vesentlig problem. De viktigste begrunnelsene ser ut til å ligge i de karrieremulighetene elevene blir tilbudt.

 

Les: Å bli helsefagarbeider

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse