fbpx Avvik må meldes Hopp til hovedinnhold

Avvik må meldes

BARNAS BEHOV: - Vi har valgt tilsynstemaer som er vesentlige for barna, og med utgangspunkt i kunnskap om hva som har sviktet eller kan svikte, sier Richard Knoff.

To av tre helsesøstrene fører sjelden eller aldri avvik. Å føre avvik er ifølge Helsetilsynet en forutsetning for at tjenestene kan rette opp feil og forebygge nye avvik.

I Sykepleiens spørreundersøkelse blant 566 helseøstre sier to av tre helseøstre at de sjelden eller aldri fører avvik. (Se tabell lenger nede i teksten)

Les: Hele tema om barn og unges helse


Viktig oppgave

 - Hva sier Helsetilsynet om dette?

- Helsetilsynet mener det er svært viktig med en god meldekultur i helsetjenesten. At kommunen har et meldesystem som er kjent og som helsesøstre og annet personell bruker til å melde avvik, er en forutsetning for at tjenestene kan få rettet opp feil og forebygge nye avvik, sier avdelingsdirektør for planlagte tilsyn i Helsetilsynet, Richard Knoff.

Med et meldesystem som er i aktiv bruk, mener Helsetilsynet at risikoen for kvalitetsbrist i tjenestene til barn og unge reduseres.

- Kommunens ledelse må sørge for at avvikssystemet fungerer, og har plikt til å legge til rette for at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.


Skal granske helsestasjoner i 2013

Helsetilsynet skal ha landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenesten i 2013.

- Hvorfor har dere valgt dette område?

 - Helsestasjonen spiller en sentral rolle i kommunens planmessige helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn en sunn og trygg utvikling i oppveksten. Helsestasjonen ser i prinsippet alle barn fra fødselen av, og følger dem med standardiserte undersøkelsesmetoder på faste tidspunkter. I tillegg til oppfølging av barnets fysiske utvikling, skal oppmerksomheten rettes mot barnets psykososiale utvikling, sier Knoff.


Fanger opp mer

Helstilsynet påpeker også at helsestasjonen når grupper som ikke fanges opp av øvrige offentlige tjenester.

- Det gir mulighet for å fange opp tidlige signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik, og å intervenere tidlig med tiltak eller henvising. Helsestasjonen har også en viktig oppgave med å styrke foreldrene i foreldrerollen, sier Knoff.


Risiko for svikt

- Helsestasjonstjenesten er vurdert å ha risiko for svikt på mange områder, sier Knoff og viser til en kartlegging Statens helsetilsyn gjennomførte i 2011.

- Vi gjorde en  kartlegging av virksomheten i helsestasjoner for å få oversikt over hvordan norske kommuner sikrer faglig forsvarlig helsestasjonstjeneste gjennom prioritering, gjennomføring, korrigering og evaluering av tjenestetilbudet til barn 0 til 6 år, forteller han.

Kartleggingen avdekket at mange kommuner og bydeler ikke tilbyr barn 0 til 6 år helsestasjonstjeneste i tråd med faglige normer, og at mange kommuner ikke systematisk styrer helsestasjonsvirksomheten.

- Fra andre kilder vet vi også at det mange steder er avsatt lite tid og få ressurser til helseundersøkelser og oppfølging, og at det er svært mange barn som skal ivaretas per helsesøster, sier han.


Fokus på barna

- I det landsomfattende tilsynet skal vi undersøke om kommunene sikrer alle barn mellom 0 og 6 år forsvarlige helseundersøkelser, sier han.

Under tilsynet skal det også undersøkes om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn og familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud, at tilbudet er tilpasset barns og foreldres språkbakgrunn og at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

- Tilsynet skal pågå i hele 2013. Vi har valgt tilsynstemaer som er vesentlige for barna, og med utgangspunkt i kunnskap om hva som har sviktet eller kan svikte, sier han.

- Hva tror du dere finner?

- Hva fylkesmennene finner, vet vi ikke før tilsynene er gjennomført. Vi kommer gjerne tilbake til saken når vi har sett og vurdert funnene samlet, i starten av 2014, sier Knoff.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.