fbpx Står på for pasient og seg selv Hopp til hovedinnhold

Står på for pasient og seg selv

Ved å skape gode livsbetingelser for pasientene, skaper sykepleieren også noe godt for seg selv. Da holder man ut mye hardt arbeid, viser ny doktorgradsavhandling.

Denne uken forsvarte universitetslektor Margareth Kristoffersen ved Universitetet i Stavanger sin doktorgradsavhandling. Hun har forsket på hva som er av betydning for at sykepleiere fortsetter i yrket.

 

Hjelpe pasientene

– Forskningen viser at sykepleiere har en forhåpning om at livet skal bli bedre for pasienten. De hjelper pasienten til faktisk å få det bedre. Sykepleiere har også et ønske om å foredle seg selv som menneske. De blir gitt og tar imot mye anerkjennelse fra pasientene. I tillegg merker de en tilfredsstillelse selv gjennom å gi pasientene hjelp, sier Margareth Kristoffersen til uis.no.

Samtidig kan de bli skremt i møte med sykdom, nød og lidelse, men de lar seg ikke skremme bort. De undrer seg stadig over hvor mye hardt arbeid det er mulig å tåle. Dessuten må sykepleiere holde ut ekstra utfordringer relatert til kollegialt fellesskap og samfunnsrelaterte rammer.

Sykepleiere har tross dette, stor glede i yrket. De vet dessuten med seg selv at de er faglig trygge. Men et gjensidig berikende kollegialt fellesskap betyr likevel mye.

 

Å realisere seg selv
Avhandlingen konkluderer med at sykepleiere trenger å ha oppmerksomhet rettet både mot pasienten og seg selv. Den konkluderer også med at sykepleiere trenger å realisere seg selv i sykepleien gjennom å kunne virkeliggjøre sine grunnleggende betydningsfulle forestillinger. Sykepleiere behøver livsbetingelser i samfunn, organisasjon og ledelse som fremmer mulighetene til dette, understreker Kristoffersen.

Avhandlingen har tittelen “Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie”. Datagrunnlaget for avhandlingen består av skriftlige fortellinger, kvalitative intervju og oppfølgingsintervju med 13 sykepleiere som arbeider i somatisk eller psykiatrisk helsetjeneste.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse