Kan nekte sykepleiere å bære korskjede

Er det greit å bruke dette på jobb? Foto: epla.no.

Stikkord

Arbeidsgiver kan nekte sykepleiere å gå med korskjede rundt halsen. Innsjekkingsansatte på flyplasser kan ikke ilegges samme forbud. Det mener menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Bakgrunnen for saken er Nadia Eweida og Shirley Chaplin som begge ble nektet av sine arbeidsgivere å gå med kristne kors synlig på jobb. Chaplin jobber som geriatrisk sykepleier, mens Eweida er ansatt som innsjekkingsansatt hos British Airways.

De to britiske statsborgerne klaget den britiske stat inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I går falt dommen.

 

Ja og nei fra domstolen

Den ansatte hos British Airways fikk medhold i sin sak av den europeiske menneskerettighetsdomstolen skriver aftenbladet.no.

– Flyselskapets krav om at Eweida måtte fjerne korset krenket hennes rett til å gi uttrykk for sin religiøse tro, heter det blant annet i kjennelsen.

I sykepleierens sak ble utfallet annerledes. Der konkluderte menneskerettighetsdomstolen med at forbudet mot bruk av korskjede ikke var en krenkelse av religionsfriheten.

I Chaplins tilfelle handlet det ifølge menneskerettighetsdomstolen ikke bare om et nøytralt image, men også helse og sikkerhet i en sykehusavdeling. Da slike hensyn gjorde seg gjeldene, konkluderte en enstemmig domstol med at inngrepet i religionsfriheten måtte være greit.

 

Les: Case of Eweida and others v. the United Kingdom. 

 

Tema: Hygiene.

 

Strid om hijab

Tidligere har domstolen behandlet saker rundt retten til å bære religiøse symboler på jobb. En sak gjaldt retten til å bære hijab på jobb. Her dømte den europeiske menneskerettighetsdomstolen i arbeidsgivers favør.

I Norge har bruk av hijab i politiet lenge vært et hett tema. Justisdepartementet har innhentet Politidirektoratets syn, men nekter å offentliggjøre innstillingen.