fbpx Umedisinsk tenkning gir resultat Hopp til hovedinnhold

Umedisinsk tenkning gir resultat

Nordfjord psykiatrisenter i Sogn og Fjordane er kommet lengst i å oppfylle myndighetene mål om at distriktspsykiatriske senter skal være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten.

Myndighetenes opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008) resulterte i en betydelig utbygging av distriktspsykiatriske sentre (DPS). I den videre utvikling av tjenestetilbudet er myndighetenes mål at DPS-ene skal spille en stadig mer sentral rolle. I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene heter det: ”DPS forutsettes å være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten.”

I forrige uke la Helsedirektoratet fram rapporten ”Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre 2011” hvor det presenteres tall for ressursinnsats og forbruk av tjenester i det psykiske helsevernet for voksne i 2011.

 

Les: Distriktspsykiatriske tjenester 2011. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

 

I rapporten har man blant annet sett på fordelingen av oppholdsdøgn mellom distriktspsykiatriske senter og sykehus, og hvor stor andel av alle utskrivninger som skjer fra DPS-et.

 

Tar imot og skriver ut

På landsbasis utgjør andelen oppholdsdøgn ved DPS-ene 40 prosent, mens 56 prosent av døgnaktiviteten foregår ved sykehus.

Tall for det enkelte DPS viser at Nordfjord psykiatrisenter (NPS) har høyest døgnaktivitet i landet når det gjelder fordelingen mellom DPS og sykehus.  Nærmere ni av ti registrerte døgnopphold totalt innen deres opptaksområde er ved NPS, kun 12 prosent ved sykehus.

Nordfjord psykiatrisenter er ikke bare veien inn i spesialisthelsetjenesten i sitt område, NPS er også veien ut av spesialisthelsetjenesten ifølge rapporten. Svært få brukere går videre i systemet.

Tre av fire utskrivninger skjer fra Nordfjord psykiatrisenter, den siste firedelen fra sykehus. Landet sett under ett viser at 42 prosent av utskrivningene skjer fra DPS-ene, mens 57 prosent blir skrevet ut fra sykehusene.

 

Best på samhandling

Da landets fastleger ble bedt om å gi sin vurdering av kvaliteten på samhandling med DPS-et som har ansvaret for voksenpsykiatrien i deres opptaksområde skåret Nordfjord psykiatrisenter høyest på fire av sju områder og ble nest best på de tre andre.

 

Les: Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre

Les: 1039150/best-pa-det-meste"> Best på det meste

 

– Klart vi er fornøyde. Men det er ikke snakk om Norgesmesterskap, sier Trond Aarre, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter.

– Det undersøkelsen viser er at det er godt samarbeidsklima i vår region. At vi gjennom flere år har klart å få på plass samarbeid og samspill mellom brukerne, pårørende, kommunene og NPS, sier Trond Aarre, men legger til at man alltid må være utilfreds. Aldri glemme at man har å gjøre med sårbare mennesker.

 

Tenker umedisinsk

– Hva er hemmeligheten?

– At vi er villige til å gå inn i alle typer diskusjoner. Våge å spørre om det vi gjør som DPS er relevant for brukerne, pårørende og kommunene. Jeg ønsker det jeg vil kalle en mer umedisinsk tenkning, og ikke kun ser på tjenesten ut fra snevre fagperspektiv. Kort sagt at vi stopper opp og spør oss selv om mer av det vi alltid har gjort virkelig kommer til å føre oss framover. Vi må tenke nytt om hvordan vi arbeider og organiserer tjenestene våre. Snu tankegangen og spørre hvordan vi kan bruke de ressursene vi har på en bedre måte. Det skylder vi pasientene, og myndighetene som har gitt oss dette oppdraget, sier Trond Aarre.

Avdelingssjefen mener diskusjonen vil tvinge seg fram. Større satsning på rusfeltet og akuttilbud til psykisk syke blir en stor utfordring for DPS-ene i forhold til fleksibilitet, brukerveiledning og koordinering av tjenestene.

 

Les: Jobber best i gråsonene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse