fbpx Støttekontakt er ikke relevant praksis Hopp til hovedinnhold

Støttekontakt er ikke relevant praksis

Høgskolen i Nord-Trøndelag møter økt motstand mot å bruke studentene som støttekontakter i psykiatripraksis.

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) har sykepleierstudenter hatt psykiatripraksis som støttekontakter. Nå sier studentene stopp, og får støtte av NSFs faggruppeleder innen psykisk helsearbeid og rus.

Mange sykepleierstudenter ønsket å møte lederen av NSF Student, Kine Bentzen, da hun besøkte høgskolen i Nord-Trøndelag for å diskutere høgskolens praksisordning som støttekontakt i psykisk helsearbeid.

- Å gå på kino, drive leksehjelp eller gå turer er ikke relevant praksis i psykisk helsevern. Det gir ikke handlingskompetanse i møte med psykisk syke, mener NSFs studentleder og studentene ved høgskolen.

 

Mangler praksisplasser

Mangel på praksisplasser gjorde at studieledelsen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sa ja til å bruke sykepleierstudenter som støttekontakter to og fire timer annen hver uke over et helt år.

– Ordningen bryter med Rammeplan for sykepleierutdanningen som krever at timetallet for denne type praksis skal være 30 timer i uken, og at all praksis skal være veiledet og at det skal være veileder til stede i praksisfeltet, sier Bentzen.

– Dette vil de ikke være med på lenger, var den klare meldingen fra studentene ved sykepleierutdanningen ved Hint. De får full støtte fra studentkolleger som risikerer å få dette tilbudet seinere i sin utdanning, sier Bentzen.

 

Les: Praksisveiledning over telefon

Les: – Støttekontakt ingen sykepleieoppgave

 

Da studentene tidligere har tatt opp ordningen med studieledelsen har tilbakemeldingen vært at dette er innenfor rammeplanen og at den kom til å fortsette. Nå vil studentene ha en åpen debatt om praksis som støttekontakt er i tråd med Rammeplan for sykepleierutdanningen.

 

Tvilsom praksis

Studentene får støtte av leder forNSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Kurt Lyngved:

– Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved ordningen. Å utvikle forståelse for hva sykepleie er i forhold til psykisk helse og rus handler om å møte mennesker med ulike problemer, og å bli veiledet i forhold til dette av sykepleier. Dette oppnår ikke studentene gjennom praksis som støttekontakt.

Lyngved presiser at han kun kjenner saken gjennom media, men at faggruppen vil sette seg grundig inn i saken og ta den opp på neste styremøte.

– Som faggruppe er vi opptatt av at framtidas sykepleiere innenfor området psykisk helse og rus skal være faglig i stand til å møte den hverdag de kommer ut i og å yte sykepleie med høy forsvarlighet og kvalitet, sier Lyngved.

 

Uheldig signal

Studieledelsen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag mener ordningen er i tråd med rammeplanen og at den kommer til å fortsette. Til Namdalsavisa uttaler høgskolelektor Odil Sætertrø blant annet:

– Det er ikke bare å dra på kino. De må også vurdere hvilke type filmer som er passende, man skal trene på kommunikasjon, og man må komme fram til løsninger sammen med brukerne.

 – Det er et dårlig signal med tanke på å rekruttere nye studenter til sykepleierutdanningen i Namsos. Heldigvis har høgskolen våkne studenter som ikke ønsker å redusere kvaliteten på utdanningen fordi den sliter med å skaffe nok praksisplasser, sier NSFs studentleder.

Kine Bentzen synes det er betenkelig at høgskolen setter lavere krav enn studentene kan akseptere og rammeplanen krever.