fbpx Best på det meste Hopp til hovedinnhold

Best på det meste

Fastlegene har talt. For tredje gang kommer Nordfjord psykiatrisenter i Sogn og Fjordane best ut blant alle landets 78 distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bedt landets fastleger gi sin vurdering av kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene.  Det er tredje gangen det gjennomføres denne type undersøkelser. Hver gang har Nordfjord Psykiatrisenter kommet best ut.

 

Les: Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre

 

Fastlegene ble bedt om å gi sin vurdering av kvaliteten på samhandlingen med DPS-et som har ansvaret for generell voksenpsykiatri i deres opptaksområde. Spørsmålene er knyttet til sju områder: Bemanning, Kompetanse, Veiledning, Henvisninger, Epikriser, Ventetid og Akutte situasjoner.

På fire av områdene skårer Nordfjord psykiatrisenter høyest i landet. På de tre andre områdene er de nest best.

– Dette er fruktene av mer enn 20 års arbeid. Vi har lagt vekt på å ha et tillitsfullt og nært samarbeid med kommunene og ser at det bærer frukter, sier avdelingssjef på Nordfjord psykiatrisenter Trond Aarre.

 

Les: Jobber best i gråsonene

Les: Døråpnere i psykiatrien

Les: En brannfakkel i eget fag

 

Direktør for psykisk helsevern i Helse Førde, Ole Christian Reusch, understreker at Nordfjord psykiatrisenter har dyktige fagfolk som tidlig så at et godt samarbeid med kommunene er avgjørende kriterie for et godt tilbud.

 

Tallenes tale

Fastlegene ble bedt om å vurdere sitt DPS innen sju områder på en skala fra 0 til 100, der 100 er best.

Her er resultatene for Nordfjord psykiatrisenter sammenlignet med landsgjennomsnittet:

Bemanning: 67,9 (landsgjennomsnitt 48,0)

Kompetanse: 80,6 (landsgjennomsnitt 58,1)

Veiledning: 67,1 (landsgjennomsnitt 37,0)

Henvisninger: 80,1 (landsgjennomsnitt 57,0)

Epikriser: 72,7 (landsgjennomsnitt 56,2)

Ventetid: 72,9 (landsgjennomsnitt 45,7)

Akutte situasjoner: 72,9 (landsgjennomsnitt 53,0)

Innen området Bemanning er Nordfjord psykiatrisenter kun slått av Moss DPS (68,9) og innen Veiledning av samme DPS (71,8). Når det gjelder Akutte situasjoner er Nordfjord psykiatrisenter kun slått av Tiller DPS (73,4).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse