fbpx Vil likestilles med somatikken Hopp til hovedinnhold

Vil likestilles med somatikken

Foto: Mental Helse

Mental Helse forventer at psykisk helse blir en del av finansieringsordningen i samhandlingsreformen.

- Hvilke forventninger har dere til årets statsbudsjett?

- At psykisk helse blir en del av finansieringsordningen i samhandlingsreformen, på lik linje med somatisk helse, sier generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen.

Hvis det blir gjort, vil det, etter Mental Helses mening, bety at kommunene bygger opp tilbud lokalt og at DPS (spesialisthelsetjenesten) yter tjenester til de som trenger spesialist hjelp.


Unødvendig kø

- Nå vet vi at pasienter blir liggende på sykehus selv om de er utskrivningsklare, fordi kommunene ikke har tilbud til dem. Samtidig er det lange ventetider for pasienter som trenger å komme inn i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten er med på å lage kø for de som trenger spesialisthelsetjenesten. Kommunene må ha finansielle virkemidler som gjør at de bygger opp lokale tilbud innen psykisk helse. For svært mange er det gode lokale tilbud i sin egen hverdag og nærmiljø som er den beste behandlingen, ikke en sykehusseng. I tillegg må de som virkelig trenger spesialisthelsetjenesten slippe å stå i lang kø. Lang ventetid gjør at mindre problemer utvikler seg til å bli store innen de får hjelp. Dette skjer ikke så lenge finansieringsordningen ikke stimulerer til dette, sier Lydersen.


Konsekvenser

Dersom psykisk helse ikke blir en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen, mener Mental Helse at tilbudet til de som trenger psykisk helsehjelp blir dårligere.

- Det gjelder både innenfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier han.

- Dersom brukermedvirkningen ikke styrkes, vil den enkelte pasient ha mindre innflytelse over sitt eget liv, sier Lydersen.