fbpx Må få menn til omsorgsyrkene Hopp til hovedinnhold

Må få menn til omsorgsyrkene

Vi blir en stadig eldre nasjon, med større pleiebehov. Hvordan skal kommunene få menn til å jobbe med syke og eldre?

Det er problemstillingen for studien ”Menn i omsorgsyrker – Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenestene?” som Nordlandsforskning har gjort for Kommunenes organisasjon (KS).

 

Les hele rapporten: Menn i omsorgsyrker – Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenestene?

 

Statisk sentralbyrå tror Norge kan forvente en underdekning på om lag 40 000 helsearbeidere i 2030. KS har anslått et behov for 60 000 flere ansatte i eldreomsorgen de neste 20 årene. For å løse dette er det nødvendig at mer enn 10 prosent, slik tilfellet er i dag, jobber i denne sektoren.

 

Egne mannearenaer

Forskerne bak studien har gjort en spørreundersøkelse blant alle ansatte i hele pleie- og omsorgstjenesten i Trondheim, samt blant ungdom i sommerjobb ved sykehjem.

Studien viser at menn har interesse og vilje til å velge disse yrkene. Kun 14 prosent ønsker å jobbe på sykehus. Mennene forteller at de synes det er givende å jobbe med mennesker og understreker at dette er et yrke med mening. De opplever det ikke som utfordrende å jobbe på en kvinnedominert arbeidsplass. Videre kommer det fram at flere mannlige ansatte i sykehjem og hjemmetjenste bidrar til at det er lettere å rekruttere menn, samt at det er lettere å beholde de mennene som jobber i sektoren.

Forskerne foreslår at kommunene åpner for særlige arenaer for menn i helsetjenestene, for å kunne utvikle arenaer hvor man kan jobbe faglig med temaer knyttet til for eksempel yrkesrollen som mannlig pleier.

 

Imageproblem

Til tross for at kjønnsrollene på de aller fleste samfunnsområder har endret seg, ser yrkesvalgmønstrene innen pleie og omsorg ut til å vare ved. Dette er en sektor som sliter med imageproblem. Både i lærebøker og yrkesveiledning gis det en feminin framstilling av pleie- og omsorgsyrkene påpeker forskerne. De mener det er viktig å se nærmere på hvordan yrkesveiledningen til ungdom er i dag.

 

Lite utviklende yrker

Forskerne opplever at pleie- og omsorgsyrker langt på vei framstilles som yrker med små muligheter til faglig utvikling. I offentlig informasjonsmateriell får man i liten grad inntrykk av at dette er interessant og utviklende yrker. Det skapes et inntrykk av at tiden står stille.

Dette bidrar til at det tradisjonelle kjønnsmønsteret i pleie- og omsorgssektoren opprettholdes ifølge forskerne Hege Gjertsen og Terje Olsen.

Studien ender opp med å skissere noen forslag for en framtidig arbeidsgiverpolitikk innen helse-, pleie- og omsorgsfeltet i kommunal sektor.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse