fbpx – La forskningen bestemme Hopp til hovedinnhold

– La forskningen bestemme

Høy kompetanse hos sykepleieren redder pasienters liv, viser forskning. Unni Hembre (bildet) ber politikere og sykepleierkolleger i Europa huske det når nye krav til utdanningen vedtas.

På en høring i EU-parlamentet i Brussel tirsdag luftet politikere, helseledere og sykepleierorganisasjoner fra hele Europa sine synspunkter på direktiv 2005/36 om profesjonsutdanninger. Direktivet vil inneholde minimumskrav til blant andre sykepleierutdanningene.

Hensikten er å harmonisere utdanningene i Europa, slik at sykepleiere kan jobbe i alle landene.

Kravene som skal inn i direktivet, og dermed bli en "lov" EU-landene må rette seg etter, har blitt diskutert i mange år. Selve direktivet er gammelt, og det er moderniseringen av kravene som nå formes. Det endelige forslaget fra kommisjonen kan bli vedtatt i EU-parlamentet før jul.

 

10 eller 12 år 

I forslaget er det blant annet et krav om at sykepleierutdanningen skal bestå av minst 4600 timers undervisning, minimum 50 prosent praksis og 30 prosent teori, og at studenten må ha 12 års grunnutdanning før sykepleierstudiet.

Det siste punktet er det dyp uenighet om. Tyskland, Nederland og Ungarn mener 10 år holder.

 

– Best for pasientene

Unni Hembre var en av dem som holdt innlegg på møtet i parlamentet. Hun er president i den europeiske sammenslutningen for sykepleieres organisasjoner, EFN.

Hembres innlegg handlet om forskningsresultater fra den omfattende undersøkelsen RN4cast, om sykepleiernes betydning. Her er blant annet pasientdødeligheten på 486 sykehus i Europa undersøk.

– Faktum er at jo bedre utdannete sykepleiere er, jo lavere er pasientdødeligheten. For hver 10 prosent økning av sykepleierne med utdanning på bachelornivå, synker pasientdødeligheten med 7 prosent. Dette er det beste argumentet for å gå inn for kravet om 12 års grunnutdanning, sa Hembre.

Se også videointervju med Hembre her:

 

– Vi er gode nok 

I Tyskland har over halvparten av sykepleierne en utdanning som ikke er på bachelornivå. Tyskerne selv mener dette er en fullgod utdanning.

– 4000 av våre sykepleiere reiser ut for å jobbe i andre land, og de gjøre en like god jobb som kollegene der de er. Skal vi utelukke tusenvis av ungdom fra utdanningen og la dem være arbeidsledige i stedet? Vi kan ikke det med den vanskelige rekrutteringssituasjonen som er i Tyskland, påpekte en av de tyske deltakerne på møtet.

 

To nivåer sykepleiere

Nederlandske Gerline Holweg mente deres system med to nivåer av sykepleiere, de med og uten bachelor, fungerer helt greit.

– Vi ser at vårt helsesystem trenger begge nivåene. Og hvem skal definere hva som er en fullgod grunnutdanning, spurte hun.

– Det viktigste må vel være kompetansen man har som resultatet av opplæringen, ikke hva man kan ved begynnelsen, påpekte flere debattanter.

Ungarske Eszter Orgovan forklarte det ungarske utdanningssystemet, med en slags trinnvis utdanning der studentene kan velge å fullføre alle årene eller gå ut i arbeidslivet tidligere. Man kan også ta bachelor. Dette resulterer i flere nivåer sykepleiere.

– Vi ønsker ikke å endre dette systemet. Kommisjonens forslag passer ikke for oss.   

 

Har forandret systemet

Unni Hembre minnet om at flere land faktisk har gjort drastiske forandringer i sitt utdanningssystem. Det gjelder særlig de ferskeste EU-landene, der forandringene har vært en av betingelsene for å bli tatt opp som medlem.

– Ikke underminer disse landenes innsats for å innføre 12-årig grunnutdanning og utdanning på bachelornivå, ba Hembre.

Det er knyttet stor spenning til hva den endelige teksten i direktivet vil bli. For at prosessen skal gå videre, må arbeidsgruppen finne en formulering som alle landene kan gå med på.

 

Evidensbasert

Norsk Sykepleierforbund mener i likhet med de fleste andre sykepleierorganisasjonene i Europa at grunnlaget for sykepleierstudiet skal være 12 år, altså videregående skole med påfølgende bachelor. 

– Hva mangler en sykepleier som ikke har bachelor, men en mer yrkesrettet utdanning som den i Tyskland?

– Evnen til å jobbe evidensbasert. Skal du klare å ha en kunnskapsbasert praksis, må du kunne lese, anvende og forstå forskning. Det krever sykepleierutdannelse på bachelornivå. Alternativet er en yrkesrettet utdanning som ledes av andre. Autonomien i faget blir borte, sa Hembre til Sykepleien.

 

Faktum er at jo bedre utdannete sykepleiere er, jo lavere er pasientdødeligheten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse