fbpx Sykehjem trenger nye varslingssystemer Hopp til hovedinnhold

Sykehjem trenger nye varslingssystemer

Det må bli enklere for beboere og personalet i sykehjem å påkalle oppmerksomhet, ifølge ny Sintef-rapport.

Hovedmålet med prosjektet ”Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem” har vært å beskrive behovet for varsling og utarbeide skisser og krav til nye varslingssystemer.

Rapporten konkluderer med at det må bli enklere for både beboere og personalet å påkalle oppmerksomhet og utløse alarmer som varsler om ønsker, nødvendige behov og akutte hendelser.

 

Les: ”Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem”

 

Sykehjem har i dag ulike former for varslingssystemer. En felles utfordring er imidlertid at svært mange beboere har demens og ikke er i stand til å bruke eksisterende alarmer for å varsle når de trenger hjelp. Det er behov for løsninger som i større grad gir beboere mulighet til å varsle selv, på en måte som er lett for dem å forstå. En annen utfordring er at mulighet for å varsle ikke alltid er tilgjengelig, verken for beboere eller ansatte.

Utover muligheten for å varsle selv, finnes det i dag systemer som automatisk varsler, for eksempel om registrering av bevegelse. Slike systemer kan forebygge fall og uønsket vandring, men det er behov for kartlegging av hvilke produkter som kan tilby høy grad av nøyaktighet og videreutvikling av nye løsninger.

I tillegg til å avdekke en rekke funksjonelle krav, viser rapporten at en tett dialog mellom brukere, innkjøpere, utviklere og leverandører er en suksessfaktor for utvikling og implementering av nye løsninger.

– For både kommunen og leverandører med ”nye løsninger” som søker å nå ut til det norske pleie- og omsorgsmarkedet, er det helt grunnleggende at det etableres utprøvingsarenaer hvor ulik velferdsteknologi kan prøves ut og feil kan rettes i reell brukerkontekst, sier Dag Ausen, prosjektleder fra Sintef.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef og Skien kommune, hvor man har prøvd ut ny teknologi i en test- og demonstrasjonsleilighet.