fbpx - Mindre er bedre Hopp til hovedinnhold
OUS med underskudd

- Mindre er bedre

- De beste sykehusene i USA er mindre enn Oslo Universitetssykehus. De har bedre tid til pasientene sine og likevel bedre økonomi, skriver professor Bjørg Marit Andersen i en nett-kommentar på sykepleien.no. Hun mener at gigantsykehuset bør nedlegges.

Den profilerte hygiene-professoren Bjørg Marit Andersen kommer i sitt innlegg på sykepleien.no med en bredside mot hele tenkningen rundt samlingen av Oslo-sykehusene. Hun peker på den siste årlige rangeringen av USAs 5000 sykehus som nylig ble publisert. Rangeringen viser at det blant de 17 beste sykehusene i USA bare var ett som i størrelse og antall senger overgår Oslo Universitetssykehus (OUS).

- Mens OUS har 1562 senger på en befolkning på en halv million innbyggere, har ti av de 17 beste sykehusene i USA færre enn 1000 senger, skriver Andersen i innlegget.

Bedre tid til pasienter

Hun peker også på at mens OUS opererer med en årlig kapasitet på 69 pasienter per seng i 2011, hadde de allerbeste amerikansske sykehus bare 48 pasienter pr seng i snitt. Det betyr i klartekst at de bruker mer tid per pasient.

Bedre tid og flere ansatte i forhold til aktiviteten ved sykehusene, fører i USA likevel ikke til dårligere økonomiske resultater, hevder Andersen. Det er et tankekors, mener hun, og argumenterer for at OUS legges ned.

Mer effektiv, men dårligere resultat

- Sammenlignet med de beste sykehusene i USA er det et problem at OUS, som behandler flere pasienter på kortere tid, likevel går med underskudd.

Du kan lese hele innlegget til Bjørg Marit Andersen her.

Bjørg Marit Andersen har også tidligere uttrykt sterk bekymring for OUS i innlegg i Sykepleien. OUS' administrerende direktør Bjørn Erikstein rykket ut i siste av utgave av Sykepleien med et forsvar av sammenslåingen av Oslo-sykehusene.
Her hevder han blant annet at "antall senger er ikke et mål på et sykehus' kvalitet i 2012" og at "en reduksjson i antall liggedager er ønsket".

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse