fbpx Ansattes erfaringer forsvinner i retningslinjer Hopp til hovedinnhold

Ansattes erfaringer forsvinner i retningslinjer

- Personlige erfaringer og kunnskap helsepersonell får i den kliniske hverdagen kommer sjelden med i retningslinjer. Dermed risikerer vi å miste viktig kunnskap.

Det skriver Mona Jerndahl Fineide i sin doktorgradsavhandling ”Controlled by Knowledge ”. Hun har studert hvordan standardiserte rutiner, behandlingslinjer, opprettes og anvendes innen psykiatrisk behandling. Doktorranden har kartlagt hvilke kunnskap som har kommet med i retningslinjene og hvilke kunnskap som har havnet ved siden av.

 

Doktorgradsavhandlingen ”Controlled by Knowledge ” finner du HER.

 

- Den ”ikke-vitenskapelige” kunnskapen, den som behandlingspersonalet har tilegnet seg gjennom erfaringer fra møte med pasientene, kan ikke standardiseres og kommer dermed heller ikke med i noen retningslinjer. Ved at psykisk helsevern styres av standardiserte regler, styrer det også personalet måte å reagere på, mener Fineide.

 

Hvem gjør hva når?

Behandlingslinjer er et standardisert verktøy som brukes når man skal forbedre koordinering og kvaliteten i pasientbehandlingen. Her beskrives regler for hvem - gjør - hva - når i forhold til diagnostisering og behandling av en definert diagnose.

Gjennom intervjuer, feltobservasjoner og gjennomgang av dokumenter har Fineide studert hva to ulike behandlinger for ADHD betyr for profesjonsutøvelsen. Studien har hatt særlig oppmerksomhet på hvordan behandlingslinjene ble laget og hvilke kunnskap som fikk innpass i ”regelproduksjonen”.

 

Standardisering av behandling

- Den vitenskapelige, evidensbaserte kunnskapen er selvfølgelig et viktig kunnskapsgrunnlag i profesjonsutøvelsen, den utgjør en slags ”kvaliteskontroll” av kunnskap. Dette er for så vidt vel og bra. Men den ikke-vitenskapelige kunnskapen, den kontekstuelle kunnskapen, er ikke mulig å standardisere, sier Fineide.

Avhandlingen konkluderer med at styringen av de profesjonelle nå er blitt ganske sofistikert. De profesjonelle som sitter i førersetet som ”regelmakere” standardiserer sitt eget og sine kollegers arbeid. På denne måten sikres legitimiteten for innføring av behandlingslinjer som kunnskapsregulerende verktøy i psykisk helsearbeid.

Mona Jerndahl Fineide er ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for Helse- og sosialfag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse