fbpx 5 på gangen Hopp til hovedinnhold

5 på gangen

NSF Student vil gi kjønns-poeng til menn som søker sykepleien. Tror du det vil øke antall menn på føde, barsel og nyfødt?
 

Marit S. Severinsen, leder i Jordmorforbundet NSF

Jeg lurer på hva som da blir motivasjonen for å begynne på studiet, er det hvilket kjønn man er eller hvilken motivasjon og kunnskap man har? Jeg vet ikke helt om kjønnspoeng er løsningen. Jeg tror andre faktorer er viktigere, som fagutvikling og lønn.

 

Eva Sommerseth, førsteamanuensis ved jordmorutdanningen i Vestfold

Det tviler jeg på. Det har vel vist seg at kjønnspoeng ikke er noe godt virkemiddel. Det er andre ting som må til, som konkurransedyktig lønn og faglig stimulerende miljø. Men det er et paradoks at mange mannlige leger velger barn og fødselshjelp, mens få mannlige sykepleiere gjør det samme.

 

Marit Heiberg, leder i Den norske jordmorforening

Nei. Jeg tror årsaken til at få menn søker jordmorutdanning handler om noe annet enn at de mangler poeng. Jeg tror det handler mer om at de kommer inn i et kvinnemiljø. Jeg synes det er veldig positivt at menn søker seg til yrket, og har mer tro på å vise fram gode rollemodeller.

 

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

Får vi flere menn inn i sykepleieryrket, tror jeg det også vil ha betydning for antall menn på føde, barsel og nyfødt. Det at vi har fått noen som kan være gode rollemodeller vil ha betydning for at andre følger i deres fotspor.

 

Kine Bentzen, nyvalgt leder i NSF Student

I første omgang tror jeg ikke det. Veien til kvinnedominerte retninger strekker lenger enn kjønnspoeng. Men ved å fokusere på ansvarsglidningen i faget, vil sykepleie ikke kun bli betegnet som et «omsorgsyrke». For å tiltrekke flere menn, må det bli tydelig at sykepleie ikke kun handler om omsorg og varsom pleie, men også utfordringer og høy intensitet.