fbpx Tilbudt ett dagsverk ekstra i året Hopp til hovedinnhold

Tilbudt ett dagsverk ekstra i året

Sykepleieren håpet å gå fra halv til hel stilling. Trondheim kommune gav henne tilbud om 0,5 prosent økning. Da var det slutt på tålmodigheten.

Grunnen til sykepleier Ingrid Berg Selfjord sin optimisme var vedtak fattet i bystyret i fjor høst og februar i år. Her heter det at de som jobber i helse og velferd i Trondheim kommune kan få utvidet stillingen til det de faktisk har jobbet.

Selfjord jobber i litt mer enn halv stilling som nattvakt ved legevakta i Trondheim. Hun har lenge ønsket å utvide stillingen. Nå var muligheten her. Trodde hun.

– Da jeg uka etter påske fikk brev fra arbeidsgiver med tilbud om å øke stillingsandel med 0,46 prosent trodde jeg ærlig talt det var en skrivefeil. At det skulle stå 46, forteller Ingrid Berg Selfjord.

I brevet fra kommunen ble hun bedt om å krysse av om hun godtok tilbudet på 0,46 prosent, eller om hun foretrekker noe mellom det hun hadde (52,1 prosent) og det hun ble tilbudt (52,56 prosent). Selfjord har ikke svart.

– Papir og frimerke koster mer enn det jeg ville fått i økt lønn, sier en oppgitt sykepleier.

Nå står hun ikke lenger på kommunens liste over ansatte som ønsker større stillingsandel. Muligheten for økt stilling er borte. De 5,4 millionene som kommunen satte av i budsjettet er brukt opp.

– Midlene er tatt fra overtid, naturlig fravær som sykdom, ferie og permisjoner, og fra vikarbudsjettet. Det gjør det enda vanskelig å få ekstravakter, sier Selfjord.

Det gjenstår å se om sykefraværet synker.

 

Ansatte sier opp

Trondheim kommunen hadde mulighet til å få en hel sykepleierstilling. I stedet mister de sannsynligvis en halv. Og Selfjord er ikke den eneste som er blitt provosert og vurderer å si opp i frustrasjon. Hennes kollega ved legevakta i Trondheim, Janne Karin Refseth, har sagt opp. Hun slutter i juli, og har allerede fått ny jobb.

Mange reagerer også på at personer med kortere ansiennitet har fått langt høyere stillingsandel enn mange av de gamle sliterne som lenge har jaktet ekstravakter. NSFs hovedtillitsvalgt Gørill Tranås i Trondheim kommune er redd dette kan føre til anstrengt arbeidsmiljø og konflikter rundt om i kommunen.

 

Urettferdig beregning

– Det som i utgangspunktet så ut til å være en gladnyhet fra bystyret, viser seg å ha en bitter bismak, sier Gørill Tranås.

– Å tilby fast ansatte den stillingsandelen som de faktisk jobber er flott. Men ikke når grunnlaget for økt stillingsandel kun omfatter det den enkelte har arbeidet i perioden 1. juni 2010 til 1. september 2011. Ansatte som har vært sykmeldte eller i svangerskapspermisjon i denne perioden faller utfor, selv om de før permisjonen jobbet mye over formell stilling, sier Tranås.

Ingrid Berg Selfjord var i svangerskapspermisjon i store deler av denne perioden. Derfor ble tilbudet så lavt som 0,46 prosent økt stilling.

 

Ny temperaturmåling

«Bystyret mener en personlig spørrerunde hos alle arbeidstakere som har deltid vil virke seriøst og tillitvekkende» heter det i en flertallsmerknad til vedtaket. Hovedtillitsvalgt Gørill Tranås kaller det ny temperaturmåling. De ansatte er blitt spurt mange ganger, uten at noe har skjedd.

Blant spørsmålene til dem som svarte ja på at de ønsker økt stillingsdel denne gangen var om de kan tenke seg å arbeide mer ubekvem tid og arbeide på flere enheter enn der de har hovedstillingen.

Flere har fått økt stillingene sine, men de er tilbudt ubekvemme vakter, på kveld og i helger. Andre er tilbudt kombinasjonsstillinger ved to enheter, hvor de må gå turnus i hovedstillingen.

– Kommunen trenger klart flere hender for å «tette hullene» i turnusene, men ikke hvilke som helst hender. Kommunen trenger økt kompetanse. Hvordan har de for eksempel tenkt å møte samhandlingsreformen?

Tranås etterlyser kommunal bemanningsplan.

 

Kortsiktig

«Den politiske målsettingen er å få redusert ufrivillig deltid så fort som mulig» heter det videre i flertallsmerknaden til vedtaket.

– Det er fint at kommunen sier den vil redusere ufrivillig deltid, men tiltakene så langt har preg av kortsiktig tenkning og oppleves blodig urettferdig for enkelte, mener NSFs hovedtillitsvalgt Gørill Tranås.

 

Praktiske utfordringer

Kommunaldirektør i Trondheim, Elin Solbu, mener denne måten å gjøre det på var riktig.

– Så langt har 900 ansatte sagt ja til økt stillingsdel. Det er til sammen 77 årsverk, seier hun til NRK Trøndelag.

Hun beklager dersom sykepleiere velger å slutte fordi de kjenner seg dårlig behandlet.

– Om sykepleierforbundet har løsningen på de praktiske utfordringene i prosessen, så er de hjertelig velkomne til å si noe om det innenfor rammen på 5,4 millioner, seier kommunalråden.

«En tilsynelatende gladnyhet, viser seg å ha en bitter bismak.» Gørill Tranås

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse