fbpx Psykisk helsevern trues ved Sykehuset Innlandet Hopp til hovedinnhold

Psykisk helsevern trues ved Sykehuset Innlandet

Ti fagforeninger ved Sykehuset Innlandet protesterer mot de foreslåtte nedskjæringene i psykiatrien. – Det er et drastisk vedtak som kan bli en katastrofe for psykisk helsevern, sier NSFs hovedtillitsvalgte ved divisjonen, Øyvind Tomter (bildet).

I et leserbrev trykket i avisa Hadeland i går, protesterer ti fagforeninger ved Sykehuset Innlandet mot styrets planer om å kutte 11, 2 prosent av aktiviteteten ved divisjon psykisk helsevern. Somatikken skal ”bare” kutte 4,6 prosent.

Brevet var skrevet av Den norske legeforeningen og Norsk psykologforening, med støtte fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), Overlegeforeningen, Fellesorganisasjonen, Delta, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforund, og Utdanningsforbundet .

 

Ny inntektsmodell årsaken

–        Sykehuset Innlandet lider under den nye inntektsmodellen som Helse Sør-Øst vedtok i april. Den favoriserer områder med stor befolkningsvekst og slår dermed uheldig ut for Sykehuset Innlandet. Spareplanen som ble vedtatt av styret den 30. mai er en konsekvens av at Sykehuset Innlandet har fått mindre penger å rutte med, forteller Øyvind Tomter, NSFs hovedtillitsvalgte ved divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet.

 

Ukjente konsekvenser

Foreløpig er det ukjent hvilke konkrete sparetiltak som vil være konsekvensen for divisjon psykisk helsevern. Allerede foregår en omstilling hvor man kutter døgnplassene og tilbyr mer dagbehandling, ambulant poliklinikk og hjemmebehandling, noe helseforetaket omtaler til fagbladet Fontene som en ”spissing av tilbudet”.

–        Dette er en utvikling som skjer i hele Norge, og hensikten er jo mer desentralisering, at pasienten skal få hjelp nærmere hjemmet. Vi jobber mot en fordeling på 50/50 mellom Distriktspsykiatriske sentre (DPS) og sentralsykehus, og på sikt skal det bli enda mer over på DPS-ene, en 60/40-fordeling. Utfordringen blir da å kunne bemanne opp alle DPS-ene med nok fagfolk, sier Tomter.

 

 Hovedbekymring

Hovedbekymringen til Tomter er at de foreslåtte kuttene på 160 millioner kroner vil slå beina under det Sykehuset Innlandet har bygd opp for midlene de fikk gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Da brukte de 180 millioner kroner over en tiårsperiode.

–        Dette arbeidet er ikke fullført og så skal det allerede raseres. Det blir helt motsigende å bygge ned det du har bygd opp. Det strider mot hele intensjonen til opptrappingsplanen, sier Tomter.

Nedskjæringsplanene kommer samtidig med omstillingsplaner for Innlands-regionen. Det er snakk om å slå sammen sykehusene på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer til ett.

–        Alle disse planene gjør jo at det blir mye omstillinger og uforutsigbarhet. Det jobbes nå inn mot stortingspolitikere fra regionen for å påvirke slik at Sykehuset Innlandet får mer penger, for å kunne være i stand til å løse de oppgaver sykehuset er pålagt å løse, sier Tomter.

 

Les mer om psykiatrien etter opptrappingsplanen på Sykepleiens temasider.

Det blir helt motsigende å bygge ned det du har bygd opp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse