fbpx Psykiatrinedskjæringene på helseministerens bord Hopp til hovedinnhold

Psykiatrinedskjæringene på helseministerens bord

Når Sykehuset Innlandet vedtar nedskjæringer i tilbudet til psykisk helse, går det imot hva Stortingets helse- og omsorgskomité mener. Nå krever SV svar fra helseministeren.

Tirsdag skrev Sykepleien.no om tilbudet til psykisk helse ved Sykehuset Innlandet, hvor det er vedtatt  nedskjæringer på over 11 prosent, mens somatikken "bare" skal skjære ned drøyt 4 prosent. Paradokset her er at dette skjer så fort opptrappingsplanen for psykisk helsevern er over og før de igangsatte tiltakene er ferdige.

 

Imot Stortingets føringer

Denne praksisen går tvert imot Stortingets helse- og omsorgskomités tydelige merknad til statsbudsjettet for i år. Der understreker komiteen at ”det er en ønsket vridning når psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling har sterkere ressursvekst enn somatikken. Komiteen er tilfreds med regjeringens understreking av at psykisk helse skal ha høy prioritet.”

Den 5. juni sendte SVs stortingsrepresentanter fra Oppland og Hedmark et brev til helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen der de ber henne forklare hvordan hun vil sikre at opptrappingen i tilbudet til psykisk helse i Sykehuset Innlandet ikke nå bygges ned i strid med føringene Regjeringen og Stortinget har vært enige om.

Partiet ber henne også komme med en begrunnelse for hvorfor hun ikke har pålagt helseforetakene å skjerme psykiatrien ved eventuelle nedskjæringer.

 

Antall henvisninger øker

–       Vi har sendt brevet fordi det er svært alvorlig at sykehuset velger å kutte i tilbudet når vi vet at antall henvisninger øker, både for voksne og barn. Stortinget har vært helt klare på at psykisk helsevern skal prioriteres, da kan ikke Sykehuset Innlandet eller helseministeren frita seg selv fra ansvaret for å gjennomføre den prioriteringen, sier Karin Andersen, fungerende parlamentarisk leder i SV og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

–       Hva mener dere at helseministeren bør gjøre i saken?

–       Regjeringen skal følge Stortingets klare intensjoner, da må psykisk helse løftes opp. Helseministeren har ansvaret for å følge opp de føringer som gis, og det er hun som gir videre føringer til de regionale helseforetakene om hvordan tildelte penger skal brukes, svarer Andersen.

Hun har ennå ikke fått svar fra helseministeren.

Sykepleien lyktes ikke å få kommentarer fra verken helseministeren, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie (H)  eller Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i den samme komiteen. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse