fbpx Psykiatrinedskjæringene på helseministerens bord Hopp til hovedinnhold

Psykiatrinedskjæringene på helseministerens bord

Karin Andersen representerer Hedmark SV på Stortinget og mener at helseministeren må gi helseforetakene sterkere føringer om å skjerme tilbudet til psykisk helsevern når nedskjæringer skal gjøres.

Når Sykehuset Innlandet vedtar nedskjæringer i tilbudet til psykisk helse, går det imot hva Stortingets helse- og omsorgskomité mener. Nå krever SV svar fra helseministeren.

Tirsdag skrev Sykepleien.no om tilbudet til psykisk helse ved Sykehuset Innlandet, hvor det er vedtatt  nedskjæringer på over 11 prosent, mens somatikken "bare" skal skjære ned drøyt 4 prosent. Paradokset her er at dette skjer så fort opptrappingsplanen for psykisk helsevern er over og før de igangsatte tiltakene er ferdige.

 

Imot Stortingets føringer

Denne praksisen går tvert imot Stortingets helse- og omsorgskomités tydelige merknad til statsbudsjettet for i år. Der understreker komiteen at ”det er en ønsket vridning når psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling har sterkere ressursvekst enn somatikken. Komiteen er tilfreds med regjeringens understreking av at psykisk helse skal ha høy prioritet.”

Den 5. juni sendte SVs stortingsrepresentanter fra Oppland og Hedmark et brev til helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen der de ber henne forklare hvordan hun vil sikre at opptrappingen i tilbudet til psykisk helse i Sykehuset Innlandet ikke nå bygges ned i strid med føringene Regjeringen og Stortinget har vært enige om.

Partiet ber henne også komme med en begrunnelse for hvorfor hun ikke har pålagt helseforetakene å skjerme psykiatrien ved eventuelle nedskjæringer.

 

Antall henvisninger øker

–       Vi har sendt brevet fordi det er svært alvorlig at sykehuset velger å kutte i tilbudet når vi vet at antall henvisninger øker, både for voksne og barn. Stortinget har vært helt klare på at psykisk helsevern skal prioriteres, da kan ikke Sykehuset Innlandet eller helseministeren frita seg selv fra ansvaret for å gjennomføre den prioriteringen, sier Karin Andersen, fungerende parlamentarisk leder i SV og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

–       Hva mener dere at helseministeren bør gjøre i saken?

–       Regjeringen skal følge Stortingets klare intensjoner, da må psykisk helse løftes opp. Helseministeren har ansvaret for å følge opp de føringer som gis, og det er hun som gir videre føringer til de regionale helseforetakene om hvordan tildelte penger skal brukes, svarer Andersen.

Hun har ennå ikke fått svar fra helseministeren.

Sykepleien lyktes ikke å få kommentarer fra verken helseministeren, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie (H)  eller Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i den samme komiteen. 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.