fbpx Kommunene mangler sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Kommunene mangler sykepleiere

Mer enn hver tredje kommune mangler fagkompetanse for å lykkes med samhandlingsreformen. Over 40 prosent svarer at det er størst mangel på sykepleiere.

Det går fram av en undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn. Undersøkelsen er gjennomført av Norges Barometeret AS på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund i månedsskiftet april/mai.

 

Mangler kompetanse

Hvordan vurderer du fagkompetansen i din kommune for at intensjonen i samhandlingsreformen skal lykkes? Det var ett av spørsmålene som ble stilt til ordførere og rådmenn i landets kommuner, minus Oslo.

Hele 35 prosent svarer at fagkompetansen i egen kommune ikke er tilstrekkelig. 17 prosent enten vet ikke eller er usikker. Over halvparten av kommunene i Aust-Agder mener fagkompetansen ikke er tilstrekkelig.

På spørsmål om hvilke fagkompetanse det er størst mangel på svarer 44 prosent sykepleiere, 23 prosent leger og 12 prosent hjelpepleiere/helsefagarbeidere. I Hedmark svarer tre av fire kommuner at det er størst mangel på sykepleiere.

 

Tidligere utskrivning

Et klart flertall av kommunene har inntrykk av at pasienter skrives ut tidligere fra sykehus enn før samhandlingsreformen. Kun 17 prosent har ikke dette inntrykket. Kommuner i Møre og Romsdal har i størst grad inntrykk av at utskrivningsklare pasienter skrives ut raskere.

To av tre kommuner mener den økonomiske driveren er stor for å skrive ut pasienter fra sykehus så raskt som mulig.

På spørsmål om kommunen har gjort endringer for å motta utskrivningsklare pasienter raskere, svarer 40 prosent at de ikke har gjort endringer. Blant de som har gjort endringer er det oftest snakk om "etablering av interkommunalt samarbeid" og opprettelse av flere sykehjemsplasser.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse