fbpx Eldre vil være aktive Hopp til hovedinnhold

Eldre vil være aktive

Sykehjemsbeboere foretrekker aktiviteter der de selv er aktive, fremfor å bli underholdt.

Hvilke former for aktiviteter ønsker beboere på sykehjem å delta i? Og hva slags aktiviteter tror de ansatte at beboerne har interesse av? Dette er utgangspunktet for forskningsartikkelen «Meningsfulle aktiviteter på sykehjem» i Sykepleien Forskning nr. 1-2012, av Britt Øvrebø Haugland.

 

Individuelle behov

89 sykehjemsbeboere og 51 ansatte deltok i undersøkelsen. Haugland fant at beboerne i stor grad ønsket aktiviteter der de selv var aktive, mens de ansattes svar indikerer at de trodde beboerne foretrakk aktiviteter der de ansatte var mest aktive.

– Undersøkelsen min viser at sykehjemsbeboere opplever aktiviteter som meningsfulle hvis de selv kan delta. I tillegg ønsker de individuelt tilpassete aktiviteter som hagearbeid, spaserturer eller handleturer. Derimot var det ikke så mange som ønsket å delta i aktiviteter hvor det er tilstrekkelig bare å være til stede, sier Haugland.

– Utgangspunktet for undersøkelsen var egentlig et oppdrag fra Undervisningssykehjemmet Løvåsen. Men jeg ble veldig interessert i dette temaet mens jeg jobbet med det. Det har rett og slett blitt et hjertebarn, forteller Haugland.

Cirka 80 prosent av beboere på norske sykehjem har en demensdiagnose. Haugland frykter at disse blir undervurdert.

– Jeg er opptatt av at vi som sykepleiere skal konsentrere oss om menneskets ressurser, om det friske i mennesket.

Glimter til

Haugland er sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og arbeider som høyskolelektor på Haraldsplass diakonale høgskole. Med sitt neste prosjekt får hun også sjansen til å teste forskningen sin i praksis. I samarbeid med Domkirkehjemmet får studenter i praksis jobbe med individbaserte aktiviteter.

– Målet er minst en halvtime ute i frisk luft per beboer en gang i uken, sier Haugland, som følger opp med fokusgruppeintervjuer av studentene.

– Mennesker med demens har mange ressurser og studentene forteller at beboerne glimter til når de deltar i aktiviteter. Mange av de eldre sykehjemsbeboerne har ikke vært ute i frisk luft på flere år, forteller hun.

– Selv om beboernes interesser til en viss grad begrenses av hva de fysisk og kognitivt er i stand til er jeg redd de største hindringene for aktiviteter blant sykehjemsbeboere er holdninger blant de ansatte.

Haugland har vært opptatt av Antonovskys helsefremmende perspektiv siden hun tok hovedfag og har brukt teorien som utgangspunkt i mange forskjellige sammenhenger.

– Jeg har alltid vært opptatt av mestringsperspektivet og er opptatt av å tenke muligheter fremfor begrensninger, sier Haugland.

 

Les også forskningsartikkelen om samme tema her.

Mange av de eldre sykehjemsbeboerne har ikke vært ute i frisk luft på flere år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse