fbpx Ambulante akutteam: Bare ett åpnet 24/7 Hopp til hovedinnhold

Ambulante akutteam: Bare ett åpnet 24/7

I 2011 publiserte Bengt Karlsson m.fl en undersøkelse om ambulante akutteam i Norge, med fokus på omfang og tilgjengelighet. Bakgrunnen for undersøkelsen var et Stortingsvedtak som påla alle landets DPSer å opprette ambulante akutteam innen 2008.

Resultatet av undersøkelsen viser at bare 51 av landets 76 DPSer hadde opprette ambulante akutteam på det tidspunktet undersøkelsen ble gjort, i 2010:

Dette viste undersøkelsen:

  • Alle de 51 teamene har åpent på dagtid hverdager. Av disse er det 21 team som i tillegg har åpent på kveld hverdager.
  • 1 av teamene har tilbud om natten, altså «24/7» slik anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratet tilsier.
  • Når det gjelder åpningstider i helg og høytider svarer 21 team at de har åpent i helger og høytider, mens 30 opplyser at de ikke har det.

Det samlede bildet av åpningstider viser at:

  • 3 team har åpent på dagtid hele uken, altså inklusive helg og høytider.
  • 27 team har åpent på dagtid men ikke i helg og høytider.
  • 17 team opplyser at de har åpent dag og kveld på hverdager og i helg og høytider.
  • 3 team har åpent dag og kveld på hverdager, men ikke i helg og høytider.
  • 1 team har åpent 24 timer i døgnet både hverdag, helg og høytider.

Hovedvekten i materialet ligger på team som har åpent dag og kveld på hverdager, men ikke i helg og høytider (27) og team som har åpent dag og kveld både hverdag, helg og høytider.»

Kilde: Sykepleien Forskning 2011 6(1):62-68

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse