fbpx Sykepleiere på legevakt gjør gode vurderinger Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere på legevakt gjør gode vurderinger

Rådene sykepleiere gir pasienter som ringer eller oppsøker legevakten er gode og blir ofte fulgt.

Hvor mange av de som kontakter legevakten følger opp med konsultasjon hos lege? Hvor mange av henvendelsene til legevakten gjelder akutte, alvorlige tilstander?

Dette er noen av spørsmålene Elisabeth Holm Hansen besvarer i sin doktorgradsavhandling, som hun forsvarte i november.

 

Vakttårnsprosjektet

– Jeg har alltid hatt en brennende interesse for legevaktsarbeid, forteller Holm Hansen.

Hun har selv jobbet ved legevakt siden 1985 og vært leder for Skien interkommunale legevakt. I dag jobber hun ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, med triagering og rådgivning som spesialområder.

Som en del av arbeidet med doktorgraden tok Holm Hansen initiativ til det som nå heter Vakttårnprosjektet.

– Fram til prosjektet startet i 2007 fantes det ingen valide data om legevaktaktiviteter i Norge, forteller hun. 

– Prosjektet går ut på at sykepleiere registrerer alle henvendelser til legevakten, både de som ringer og de som kommer direkte i luka.

 

Flest henvendelser

– Studien viser blant annet at Norge har flest henvendelser til legevakt sammenlignet med andre land, bortsett fra Danmark, forteller Holm Hansen.

– Av disse henvendelsene var det 76 prosent som ikke hastet og 2 prosent som var alvorlige, akutte henvendelser. Sykepleierne håndterte 24 prosent av alle kontaktene alene.

Studien omfatter også en kartlegging av hvordan sykepleiere karakteriserte henvendelsenes hastegrad.

– Resultatene viser at sykepleierne gjorde jevnt over gode vurderinger, sier hun.

 

Intervjuet 100 pasienter

Hun intervjuet også 100 pasienter som hadde fått råd av sykepleier på legevakttelefonen.

– Jeg spurte dem blant annet om de hadde forstått rådene de fikk av sykepleier og om de hadde fulgt dem.

Svarene ble sammenlignet med lydlogg.

– Det viste seg at en stor andel både hadde forstått og fulgt rådene, sier Holm Hansen.

Elisabeth Holm Hansens doktorgrad kan lastes ned her. Hun har også vært med forfatter i to artikler om legevaktsarbeid i Sykepleien Forskning: Kvaliteten på sykepleieres håndtering av telefonhenvendelser til legevakt og Sykepleiernes håndtering av telefonhenvendelser til legevakt.

Holm Hansen har vært med på å utvikle "Telefonråd" et rådgivningsverktøy for sykepleiere som jobber på legevakt. Dette elektroniske oppslagsverket blir omkort tid tilgjengelig på Helsbiblioteket.no.

 

 

Sykepleierne håndterte 24 prosent av alle kontaktene alene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse