fbpx Hvordan løse deltidsfella? Hopp til hovedinnhold

Hvordan løse deltidsfella?

Lovfestet rett til heltid er svaret fra arbeidstakerorganisasjonene. Løsningene finnes lokalt på den enkelte virksomhet mener arbeidsgiverne.

Fire av ti sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid. Og andelen er økende. Hvordan vil partene i arbeidslivet møte denne problematikken? Det var tema på frokostmøte da Manifest Analyse lanserte sin nye pamflett "Deltidsfella" i Oslo i dag.

 

Les Deltid gjør kvinner mindre likestilte

Les Millioner til ufrivillig deltid

Les Deltidstallene spriker

Les - Prinsipielt har jeg lyst til å si takk for meg

Les Fulltids trainee i sykepleie

 

For mye deltid

En ting er partene enige om: Den økende deltidsandelen blant kvinner er en utfordring for den enkelte og for arbeidsgiver. Når det gjelder hva som skal til for å redusere andelen deltidsarbeidende er det slutt på enigheten.

- Diskusjonen om frivillig og ufrivillig deltid er en avsporing. Heltid skal være utgangspunktet i arbeidslivet. Derfor lovfestet rett til heltid, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet.

- Deltid er en felle for den enkelte. Deltidsansatte tjener mindre, får dårligere pensjon, lite innflytelse på arbeidsplassen og har ofte en mer uforutsigbar hverdag i påvente av at vakter skal bli ledige. Dette stimulerer ikke til økt rekruttering, og det bør bekymre arbeidsgiverne, ifølge Nord. Hun mener muligheten til å jobbe deltid er blitt normen blant mange arbeidsgivere, ikke heltid og økt grunnbemanning.

 

Løsninger lokalt

I kommunal sektor jobber over halvparten deltid. Avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS ønsker at flere skal jobbe mer.

- Tall på hvor mange deltidsansatte som arbeider ufrivillig deltid spriker. Mange svarer at de ønsker høyere stillingsandel, men da de blir presentert alternativene for å få økt stilling, for eksempel vikarpool, flere helger så takker mange nei. Til tross for dette ser jeg ingen annen løsning enn å satse på lokale avtaler ved den enkelte virksomhet, sier Hjertaas.

Hun er glad for avtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om å åpne for arbeid flere helger.

- Ulike mennesker har ulike behov. Som arbeidsgiver har vi ansvar for å ivareta de ansatte, men vi har også ansvar for å levere gode tjenester. Dette skjer best lokalt, sier Hjertaas.

 

Mer helgejobbing

Mette Nord gjentok at Fagforbundet var åpne for å diskutere arbeid flere helger som løsning på deltidsfella.

- Har man tatt en utdanning som krever helgearbeid, så må man være villig til det. Men dette må fordeles jevnere enn tilfellet er i dag, mener Nord og viser til tall fra Spekter hvor flertallet av sykepleierne ikke jobber helg.

Nestlederen i Fagforbundet var også klar på at økonomisk kompensasjon for helgearbeid vil bli tema i vårens hovedtariffoppgjør.

 

Les Deltid gjør kvinner mindre likestilte

Les Millioner til ufrivillig deltid

Les Deltidstallene spriker

Les - Prinsipielt har jeg lyst til å si takk for meg

Les Fulltids trainee i sykepleie

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse