fbpx Hvordan løse deltidsfella? Hopp til hovedinnhold

Hvordan løse deltidsfella?

MER HELGEARBEID - Har man tatt en utdanning som krever helgearbeid, så må man være villig til det, mener nestleder Mette Nord i Fagforbundet (Foto: Trond Isaksen/Fagforbundet).

Lovfestet rett til heltid er svaret fra arbeidstakerorganisasjonene. Løsningene finnes lokalt på den enkelte virksomhet mener arbeidsgiverne.

Fire av ti sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid. Og andelen er økende. Hvordan vil partene i arbeidslivet møte denne problematikken? Det var tema på frokostmøte da Manifest Analyse lanserte sin nye pamflett "Deltidsfella" i Oslo i dag.

 

Les Deltid gjør kvinner mindre likestilte

Les Millioner til ufrivillig deltid

Les Deltidstallene spriker

Les - Prinsipielt har jeg lyst til å si takk for meg

Les Fulltids trainee i sykepleie

 

For mye deltid

En ting er partene enige om: Den økende deltidsandelen blant kvinner er en utfordring for den enkelte og for arbeidsgiver. Når det gjelder hva som skal til for å redusere andelen deltidsarbeidende er det slutt på enigheten.

- Diskusjonen om frivillig og ufrivillig deltid er en avsporing. Heltid skal være utgangspunktet i arbeidslivet. Derfor lovfestet rett til heltid, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet.

- Deltid er en felle for den enkelte. Deltidsansatte tjener mindre, får dårligere pensjon, lite innflytelse på arbeidsplassen og har ofte en mer uforutsigbar hverdag i påvente av at vakter skal bli ledige. Dette stimulerer ikke til økt rekruttering, og det bør bekymre arbeidsgiverne, ifølge Nord. Hun mener muligheten til å jobbe deltid er blitt normen blant mange arbeidsgivere, ikke heltid og økt grunnbemanning.

 

Løsninger lokalt

I kommunal sektor jobber over halvparten deltid. Avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS ønsker at flere skal jobbe mer.

- Tall på hvor mange deltidsansatte som arbeider ufrivillig deltid spriker. Mange svarer at de ønsker høyere stillingsandel, men da de blir presentert alternativene for å få økt stilling, for eksempel vikarpool, flere helger så takker mange nei. Til tross for dette ser jeg ingen annen løsning enn å satse på lokale avtaler ved den enkelte virksomhet, sier Hjertaas.

Hun er glad for avtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om å åpne for arbeid flere helger.

- Ulike mennesker har ulike behov. Som arbeidsgiver har vi ansvar for å ivareta de ansatte, men vi har også ansvar for å levere gode tjenester. Dette skjer best lokalt, sier Hjertaas.

 

Mer helgejobbing

Mette Nord gjentok at Fagforbundet var åpne for å diskutere arbeid flere helger som løsning på deltidsfella.

- Har man tatt en utdanning som krever helgearbeid, så må man være villig til det. Men dette må fordeles jevnere enn tilfellet er i dag, mener Nord og viser til tall fra Spekter hvor flertallet av sykepleierne ikke jobber helg.

Nestlederen i Fagforbundet var også klar på at økonomisk kompensasjon for helgearbeid vil bli tema i vårens hovedtariffoppgjør.

 

Les Deltid gjør kvinner mindre likestilte

Les Millioner til ufrivillig deltid

Les Deltidstallene spriker

Les - Prinsipielt har jeg lyst til å si takk for meg

Les Fulltids trainee i sykepleie