fbpx Deltiden øker Hopp til hovedinnhold

Deltiden øker

Flere kvinner jobber deltid. – Bekymringsfullt, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Det er blitt 16 000 flere deltidsansatte kvinner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siste kvartal 2011 er sammenliknet med siste kvartal i 2010.

Antallet heltidsarbeidende kvinner er stabilt.

 

Store omstillinger
- Det er bekymringsfullt at tallene viser at det er økning i deltid når regjeringen faktisk har satt av penger for å redusere ufrivillig deltid, sier Eli Gunhild By.

Hvis dette også gjelder sykepleiere, hva tror du er årsaken?

– Det er store omstillinger i sykehusene. Arbeidsgiverne er opptatt av økonomistyring og sparing i hele helsetjenesten, i stedet for å satse på helhetlige tilbud til pasienten. Da blir arbeidsgiverne mindre interessert i å satse på å få ned deltiden.

 

- Mange får ikke full stilling
 Er ikke en del av problemet at de fleste sykepleierne som jobber deltid, gjør det frivillig?

– I første omgang konsentrerer vi oss som de som ikke får høyere stilling. Vi vet at flere av både de som har jobbet en stund og de nyutdannede, ikke får hundre prosent stilling selv om de ønsker det. De har gjerne flere deltidsjobber og flere arbeidsgivere. Hvis vi hadde fått gjort noe med dette, ville vi fått redusert en stor andel deltidsansatte.

–  Hvor stor andel da?

– Mellom 8 og 11 prosent, varierende fra region til region.

–  Hvor kommer de tallene fra?

– Dette er tall vi har fått fra de regionale helseforetakene, som har spurt de ansatte, sier By.

 De har gjerne flere deltidsjobber og flere arbeidsgivere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse