fbpx Spekter vil ha arbeidstidskommisjon Hopp til hovedinnhold

Spekter vil ha arbeidstidskommisjon

Arbeidsgiverforeningen Spekter ber regjeringen sett ned en kommisjon for å gå gjennom praktiseringen av dagens arbeidstidsordninger. Forslaget blir kontant avvist av Norsk Sykepleierforbund.

Forslaget om en egen arbeidstidskommisjon er et av Spekters innspill til Arbeidsmiljømeldingen som nå ligger til behandling i Stortinget.

- Spekter mener utfordringene knyttet til praktisering av arbeidstidsbestemmelsene er lite berørt i stortingsmeldingen. Derfor for ønsker vi en egen kommisjon, sa viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten da hun tidligere i uka åpnet Spekters årlige medlemskonferanse.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener forslaget til Spekter er spill av tid.

- Vi trenger ingen kommisjon for å finne ut av hvordan reglene praktiseres. Det har partene i arbeidslivet god oversikt over, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun fortsetter gjerne diskusjonen om hvordan utfordringene i helsesektoren kan løses, men anser at dette er et ansvar partene selv må ta.

 

Trenger mer arbeidskraft

- Arbeidsmiljøloven skal være en vernelov, og den skal gi de ansatte et oppsigelsesvern og den enkelte rettigheter til fri ved blant annet sykdom, alder og i forbindelse med fødsler og omsorg for barn. Dette må vi selvsagt beholde. Det er imidlertid grunn til å se nærmere på om loven praktiseres riktig i forhold til de utfordringer vi har med å mobilisere arbeidskraft i tiden framover, mener Anne-Kari Bratten.

Hun mener kommisjonen bør se på hvordan man i framtida kan få mer arbeidskraft, blant annet ved å øke antallet heltidsstillinger og fordele ubekvem arbeidstid på flest mulig ansatte.

NSFs forbundsleder understreker at dagens arbeidsmiljølov gir rom for fleksible løsninger, men legger til at løsningene må være forsvarlige over tid.

- Det er ikke riktig at det er store problemer knyttet til å etablere turnuser innenfor helsesektoren. Hver uke inngås en rekke avtaler med tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning og kortere hviletid. Dersom det eksisterer slike vanskeligheter som Spekter antyder, hadde vi forventet at dette ble tatt opp med NSF, sier Eli Gunhild By.

 

Mer makt til arbeidsgiver

Kravet om en egen kommisjon blir også avvist av andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Anette Trettebergstuen (AP).

- Spekter vil utvide arbeidstidsordningene og legge mer makt på arbeidsgivers hender. Det er ikke moderne, det er gammeldags og skadelig, mener hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse