fbpx – Ikke informert Hopp til hovedinnhold

– Ikke informert

I romjula hørte leder på Lambertseter sykehjem, Arne Mæhlum, de første ryktene om at sykehjemsprosjektet skulle nedlegges.

Les også: Starter samhandling med å kutte

– Jeg har ikke fått noen formell orientering om at vi ikke lenger kan benytte oss av sykehjemsprosjektet. Jeg må nesten bare forholde meg til at vi fremdeles kan ringe og be om hjelp dersom vi trenger det, sier leder på Lambertseter sykehjem, Arne Mæhlum.

- Beboere må flyttes

I romjula hørte han de første ryktene om at prosjektet, som han selv var med på å starte for åtte år siden, skulle legges ned fra nyttår.

– Hva blir konsekvensen for dere, når dette tilbudet forsvinner?

– Det er skremmende ikke å skulle ha den backupen vi har hatt fra observasjonsposten på Ullevål. Der er det sykepleiere som jobber med akutt syke pasienter hver dag, sier Mæhlum.

– Har vi problemer med en beboer som skal ha en viss prosedyre som vi ikke er gode på, for å kunne iverksette en behandling, så må beboeren nå overflyttes til sykehus for å få denne behandlingen, sier han. 


- Færre å spørre

– På kveld og helger er det færre sykepleiere på vakt enn på dagtid, og det er færre å spørre hvis sykepleieren er usikker. Sykehjemsprosjektet har vist samhandling på sitt beste, ved at man har overflyttet ekspertise, framfor å flytte beboere, sier Mæhlum.


Minst fem flyttinger

Ved en sykehusinnleggelse må pasienten ifølge Mæhlum flyttes minimum fem ganger: fra seng til ambulanse, inn i mottak, til røntgen en eller to ganger, plassering på sengepost eller observasjonspost. I tillegg er det ofte flyttinger fra rom til rom.

– Eldre med kognitiv svikt får ofte tilstanden sin forverret av denne flyttingen. Dersom pasienten i tillegg er terminal, er det i de aller fleste tilfeller best å ligge i ro i kjente omgivelser.


- Uforståelig

Fagleder ved Lambertseter sykehjem, Camilla Andersen, har tidligere jobbet på observasjonsposten.

– Min første tanke da jeg hørte om samhandlingsreformen, var at sykehusledelsen kom til å forsterke sykehjemsprosjektet. Så skjer det motsatte. Det er uforståelig, sier hun.

Akuttmedisinsk klinikk sliter i tillegg med overbelegg av pasienter.

– Vi frykter at beboerne våre vil bli kasteballer i systemet. Her hadde vi en ordning som fungerte svært bra, sier Mæhlum. Om den planlagte samhandlingsarenaen på Aker, har de hørt svært lite.

– Det er ikke slik at vi i morgen kan ringe til Aker og be om råd når vi har en syk pasient. Samhandlingsreformen startet 2012, dette er å gå helt feil vei, sier Mæhlum.

Vi frykter at beboerne våre vil bli kasteballer. Arne Mæhlum, sykehjemsleder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse