fbpx Pasientklager Hopp til hovedinnhold

Pasientklager

Pågangen av klager til NPE etter kosmetiske operasjoner øker. Her er noen eksempler på klager.

Mislykket øyelokk, fikk medhold i klage

Kvinne i 60-årene ønsket operasjon av kosmetiske grunner. Hun hadde tidligere utført løfting av øvre øyelokk, og opplevde behov for å heve nedre øyelokk samt løfte brynene noe. Etter operasjonen klarer hun ikke å heve det høyre øyebrynet og øyelokket har en utovervridning på sida. Hun beskriver resultatet som skjemmende.

NPEs vurdering: Asymmetrien av øyebrynene og utovervendingen av øyelokkene skyldes inngrepet. Det kan skyldes postoperative komplikasjoner, men dette er ikke nevnt i journalen. Asymmetrien som har oppstått er større enn det man normalt kan forvente etter et slikt inngrep. Operasjonsnotatet er så kortfattet at det er umulig å vurdere om inngrepet er utført i henhold til gjeldende prinsipper og retningslinjer. Behandleren er å bebreide for det uønskete resultatet.

Fjernet rynker, fikk flekker

Kvinne i 40-årene fikk utført exopeelbehandling (fenolsyrepeeling) av rynker i ansiktet. Hun utviklet ujevn pigmentering i ansiktet som viste seg å være varig pigmenttap i deler av ansiktet. Pasienten lot seg behandle på nytt med Exopeel for å jevne ut fargeforskjellene i ansiktet. Hun anfører at hun ikke fikk informasjon om at det kunne oppstå varig pigmenttap.

NPEs vurdering: Pasienten skulle ha blitt informert om at Exopeel kunne medføre varig pigmenttap. Dette er en kjent komplikasjon som forekommer i mer enn 1 prosent av tilfellene. Pasienten ville mest sannsynlig ikke latt seg behandle dersom hun hadde blitt informert om denne bivirkningen.

Fettsuget, men ikke fornøyd

Kvinne i 30-årene fikk utført full bukplastikk med fettsuging. Ved kontroller etter 20 dager og etter tre måneder ble det journalført at pasienten ikke var fornøyd med resultatet. Hun ble satt opp til ny fettsuging som ble gjennomført 14 dager seinere. To år etterpå ble det gjennomført ny fettsuging ved en annen klinikk. Pasienten mener at magen har blitt skjev og rar etter mislykket bukoperasjon og fettsuging. Hun mener også å ha fått psykiske plager som følge av dette.

NPEs vurdering: Vurdert ut fra bilder før og etter operasjonen var det betydelig forbedring etter inngrepet. Resultatet blir ansett å være tilfredsstillende. Helsehjelpen har vært i tråd med gjeldende retningslinjer, og behandler er ikke å laste.

Rar etter øyeplastikk, men ikke uvanlig

Kvinne i 30-årene ønsket øyeplastikk for å ta bort litt heng på sidene av øynene. Ifølge pasienten er ønsket resultat ikke oppnådd. I ettertid er hun vurdert ved annen plastisk kirurgisk klinikk for korreksjon med fettbehandling. Pasienten mener at øyelokkene ble for store, samt at de ble innhult og fikk stygg form.

NPEs vurdering: Det forelå ingen særskilte grunner for ikke å gjennomføre inngrepet. Resultat av øyeplastikk vil variere. Øvre øyelokkplastikk vil imidlertid ikke endre øyets fasong eller øyespalten varig. Dype øyehuler er et resultat av behandlingen og representerer ingen feilbehandling.

Løftet skjevt

Kvinne i 60-årene ønsket korrigering av nesepartiet og en ansiktsløftning. Hun ble ikke fornøyd med resultatet. Seks måneder senere fikk hun utført en korreksjon av inngrepet. Hun er misfornøyd med det kosmetiske resultatet etter ansiktsløft og neseplastikk med manglende følsomhet i tinningen, problemer med høyre øyelokk og at nesen ble skjev. Pasienten er seinere operert ved en annen klinikk for å rette opp nesen.

NPEs vurdering: Ifølge spesialisten ble ikke resultatet av nesen så bra som ønskelig. Behandlingsstedet tilbød seg å rette opp nesen, men pasienten avslo tilbudet. Ansiktet er klart forbedret og innenfor det man kan forvente. Nedsatt følelse i tinningen er en påregnelig komplikasjon til det aktuelle inngrepet som etter en tid vil normalisere seg.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.