fbpx Døråpnere i psykiatrien Hopp til hovedinnhold

Døråpnere i psykiatrien

Psykiater Trond Aarre og Jan-Magne Sørensen i brukerorganisasjonen Hvite Ørn har fått pris for sin innsats for å fremme ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Fagmannen og brukeren delte i år Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern. Prisen som første gang ble delt ut i 2001 går til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring.

Det handler om å endre de psykiske helsetjenestene, bringe inn nye tanker og å gjøre det medisinske perspektivet mindre dominerende.

- De to prisvinnerne nærmer seg samme konklusjon, men fra ulik kant, sa juryrepresentant Inger Beate Larsen under utdelingen.

Og prisvinnerne var glade for kunne dele ytringsfrihetsprisen.

- Trond Aarre er en av få som har åpen dør for dialog, mente Jan-Magne Sørensen.

- Flott å dele prisen med en frittalende og talefør person som står for noe som er såpass fjernt fra mainstream psykiatri, sa Trond Aarre, som er leder ved Nordfjord DPS.

 

Utfordrer psykiatrien

Med boka "Manifest for psykisk helsearbeid" kastet psykiater Trond Aarre en brannfakkel inn i eget fagfelt i 2010. Han har møtt et vell av reaksjoner, både positive og negative. Aarre legger ikke skjul på at det har medført en viss personlig påkjenning å gi ut en slik bok.

- Derfor varmer det å få denne anerkjennelsen. Det er en verdsettelse av at jeg stiller spørsmål til eget fagfelt, til hvordan psykiatrien er organisert og hvordan behandling gjennomføres, takket Aarre.

Han er opptatt av å slippe til så mange stemmer som mulig i den faglige diskusjonen.

- Det gir oss nye tanker og vi blir nødt til å samarbeide mer og på andre måter, understreket psykiateren.

 

To sterke prisvinnere

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

- Den første prisvinneren, organisasjonen Hvite Ørn, ved Jan Magne Sørensen har søkt å vise nødvendigheten av at det skal finnes et mangfoldig behandlingstilbud, med flere teknikker som avløser hverandre, etter hvert som brukerne utvikler seg og vokser mentalt. Målet er at klientene skal bli friske, selvstendige og frigjort fra psykofarmaka og behandlingsapparatet. Alle skal kunne velge sin behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi...

- Trond Aarre har gjennom utviklingen av tjenestene han leder og gjennom forfattervirksomhet vist at han tar føringene om brukermedvirkning og føringene for utviklingen av feltet på alvor. Gjennom å forfekte og begrunne at det medisinske hegemoniet på psykisk helsefeltet ikke kan forsvares, bidrar han til å løfte debatten på feltet og gjøre den friere, skriver juryen.

 

Les: Hvite Ørn

Les: En brannfakkel inn i eget fag

De to prisvinnerne nærmer seg samme konklusjon, men fra ulik kant.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse