fbpx Varierende fødselsomsorg i Norge Hopp til hovedinnhold

Varierende fødselsomsorg i Norge

- Fødeavdelinger med mindre enn 1 000 fødsler per år hadde signifikant flere skader.

Hvert år fødes rundt 60 000 barn i Norge. De aller fleste fødslene gjennomføres uten komplikasjoner, men i enkelte tilfeller oppstår det situasjoner utenom det vanlige.

En serie undersøkelser av den norske fødselsomsorgen, publisert i siste utgave av Tidsskriftet viser at det er betydelige forskjeller i rutiner ved fødsler etter hvor i landet du befinner deg.

 

Mindre trygt

- Fødeavdelinger med mindre enn 1 000 fødsler per år hadde signifikant flere skader meldt til Helsetilsynet i forhold til fødselstall, skriver Lars Johansen ved Statens helsetilsyn og Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge og Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø på tidskriftet.no.

De har gjennomgått saker hos Helsetilsynet for å avdekke grunner til alvorlige skader og dødsfall under fødsler. De fant blant annet i sine undersøkelser at 64 prosent av fødslene med tragisk utfall, som var meldt til Helsetilsynet, var ikke optimalt håndtert av helsepersonellet.

 

Uoversiktlig tilbud

Signe Egenberg ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus og medarbeidere har sett på fødselsomsorgen utenfor sykehus rundt i landet og funnet store geografisk betingede variasjoner.

- Organiseringen av den prehospitale fødselsomsorgen er uoversiktlig og lite enhetlig. Den vil dra fordeler av å bli mer enhetlig organisert og kunne yte likeverdige tjenester over hele landet. I 2008 manglet 79 prosent av landets kommuner en formalisert følgetjeneste, ifølge Tidsskriftet.   

Les også: Prehospital fødselsomsorg

Les også: Prehospital fødselsomsorg i Norge

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.