fbpx - Må rydde opp raskt Hopp til hovedinnhold

- Må rydde opp raskt

- Det er ikke noe nytt at tilskuddskontrollen ikke gjøres godt nok i Helsedirektoratet. Jeg hadde håpet de hadde kommet lenger, sier Bent Høie.

Les også: - Vi rydder oppLes også: Helsedirektoratet får budsjettkritikkLes også: - Ikke akseptabeltLes også: Kan spare 20 milliarder

Bent Høie er leder av Stortingets helse- og sosialkomite. Han mener jobben Riksrevisjonen gjør er nødvendig.

- All kritikk den kommer med skal tas på alvor, sier han.

Han påpeker at Helsedirektoratet forvalter betydelige summer. Dette er penger som Stortinget har dedikert til formål for pasienter, brukere, kommuner og organisasjoner.

- Om systemet ikke fungerer som det skal, går det utover disses interesser, sier han.


Ikke nytt

Han understreker at Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for at direktoratet følger opp Stortingets intensjoner.

- Når Riksrevisjonen sår tvil om Stortingets vedtak faktisk blir fulgt i praksis, må departementet sørge for at denne tvilen kan fjernes, sier Høie.

Han mener også at det er alvorlig at tilskuddskontrollen ikke er god nok, og at rutinene for måloppnåelse svikter.

- Det er ikke noe nytt at dette ikke gjøres godt nok i Helsedirektoratet. Jeg hadde håpet de hadde kommet lenger, sier Høie.


Bedre rutiner

Ifølge Høie må rutinene bli bedre for resultatmåling. 

- Penger skal gå dit vi får effekt av dem. Rutinesvikten på dette som Riksrevisjonen peker på, er alvorlig. Vi skal bruke pengene på det som virker, og passe på at vi får noe igjen for fellesskapets midler, sier Høie.

Han er glad for at departementet erkjenner kritikken, og forsøker å følge opp.

- Men vi forventer at dette ikke trekker ut, og ryddes opp i raskt, sier Høie.